Harold Camping, un pasionat al profeţiilor Bibliei, anunţă Judecata de Apoi în data de 21 mai 2011. El pretinde că a ajuns la această concluzie în urma unui studiu aprofundat al Bibliei. Pentru cei care se întâmplă să citească aceste rânduri după data anunţată sunt două variante: fie nu s-au aflat printre cei răpiţi la cer, fie Harold Camping s-a înşelat.

Inginer de profesie, Harold Camping recunoaşte că este pasionat atât de Biblie, cât şi de numere. Pe pagina de internet care publică interpretările sale cu privire la sfârşitul lumii se susţine că Biblia conţine informaţii încifrate despre data exactă a Zilei Judecăţii.

Cum a ajuns Camping la concluzia că ziua de 21 mai 2011 are un rol aparte în istoria Pământului? A pornit de la pasajul biblic din Geneza 7:4, 10-16, în care Dumnezeu îi spune lui Noe că după 7 zile de la intrarea în corabie va începe potopul. Camping, bazându-se şi pe textul din cartea biblică 2 Petru (3:8), potrivit căreia „pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi”, Camping consideră că cele 7 zile sunt în realitate 7.000 de ani, care se vor scurge de la potopul lui Noe până la încheierea definitivă a istoriei planetei. Conform calculelor sale, potopul ar fi avut loc în anul 4990 î.Ch., în ziua a şaptesprezecea a lunii a doua (după calendarul ebraic), iar de aici rezultă că cei 7.000 de ani se împlinesc în data de 21 mai 2011.

În sprijinul concluziilor şi predicţiilor sale, predicatorul american aduce încă un argument, şi anume că de la data crucificării lui Iisus Christos (1 aprilie 33 d.Ch., tot după calculele sale) până în 21 mai 2011 sunt exact 722.500 de zile. Conform interpretării lui Camping, 722.500 înseamnă (5 x 10 x 17) x (5 x 10 x 17), aceste numere fiind, de fapt, un mesaj codificat. Ghicitoarea matematico-biblică a fost rezolvată de Harold Camping astfel: „Ispăşirea sau răscumpărarea demonstrată de suferinţa şi moartea lui Christos în 1 aprilie 33 d.Ch. (numărul 5) este 100% împlinită în 21 mai 2011 (numărul 10), când toţi credincioşii adevăraţi sunt răpiţi în cer (numărul 17). În mod remarcabil, această succesiune de numere este dublată pentru a arăta că lucrul a fost hotărât din partea lui Dumnezeu şi se va îndeplini degrabă (Geneza 41:32).”[1]

Harold Camping nu respectă reguli de bază ale interpretării textului biblic. În primul rând, el asociază în mod arbitrar evenimente care nu au nicio legătură între ele. Biblia nu afirmă şi nici nu sugerează că cele 7 zile în care Noe a aşteptat în arcă începutul potopului ar trebui să fie interpretate ca o prefigurare a istoriei umanităţii care aşteaptă Ziua de Apoi. Totodată, este clar că Biblia nu dă indicii că data răstignirii lui Christos ar reprezenta punctul de plecare al unei numărători inverse până la sfârşitul lumii. În al doilea rând, Camping foloseşte mai degrabă argumente derivate din numerologie decât din logica internă a textului.

Oricum, este a doua oară când Camping stabilește data sfârșitului lumii. În 1992, a publicat o carte în care anunţa că sfârşitul iminent al lumii va avea loc în septembrie 1994. Camping are însă un mod straniu de interpretare a Bibliei, deoarece sistemul său hermeneutic se bazează pe numerologie şi nu pe o analiză a textului biblic. Cazul cărţii din 1992, el şi-a bazat profeţia pe o relatare din Evanghelia după Ioan (21:1-14) în care este descrisă o pescuire miraculoasă ce a avut loc la puţin timp după învierea lui Iisus Christos. Fără vreo argumentaţie bazată pe logica internă a textului, Camping a preluat din acesta numere cărora le-a atribuit arbitrar sensuri şi semnificaţii. Astfel, cei 200 de coţi (aproximativ 100 de metri) care separau corabia pescarilor de ţărm au fost interpretaţi ca fiind 2.000 de ani care trebuiau să treacă de la naşterea lui Iisus (conform datării proprii a lui Camping, Iisus s-ar fi născut în data de 4 octombrie a anului 7 î.Ch.) şi până la sfârşitul lumii, în 1994. Obsesia identificării unor semnificaţii pentru orice număr din Biblie devine şi mai clară din faptul că Harold Camping a identificat un mesaj ascuns chiar şi în numărul peştilor prinşi în năvod (153 de peşti, conform cu Ioan 21:11). În opinia „predicatorului” american, 153 este format din 3x3x17, unde 3 semnifică scopul, iar 17 este un simbol al cerului.

O chestiune este totuși sigură. Chiar dacă metodele excentrice de descifrare a textului biblic sunt hazlii pentru unii, ori inocente pentru alţii, ele pot să afecteze pe termen lung însăşi credibilitatea Bibliei. Şi aceasta pentru că, la nivelul percepţiei publice, se poate contura ideea că profeţiile biblice au eşuat. Publicul va sesiza mai greu că, în realitate, au eşuat interpretările predicatorilor de duzină sau ale pasionaţilor de profeţii încrucişate. Pe de altă parte, e limpede că însăşi prezenţa constantă a unor astfel de predicatori şi a „profeţiilor” lor în spaţiul public reprezintă împlinirea unei proorocii biblice: „Căci se vor ridica christoşi falşi şi profeţi falşi şi vor face semne mari şi minuni, pentru a-i înşela, dacă este posibil, chiar şi pe cei aleşi” (Matei 24:24).

[1] Harold Camping, Încă o dovadă infailibilă, Family Radio, 2011, p. 2

Acesta este un extras din articolul Spărgătorii de coduri: Biblia şi matematica „profetică” – publicat în numărul din luna mai a ediţiei tipărite Semnele timpului. Descoperă mai departe detalii fascinante despre cele mai cunoscute interpretări matematice ale Bibliei și cele mai pertinente argumente contra lor, comandând revista telefonic sau prin poștă.

Marius Necula este licenţiat în Teologie și este redactor pentru ediţia tipărită Semnele timpului.