Concentraţia de CO2 din atmosfera Terrei va crește semnificativ în 2019

272

Nivelul dixodului de carbon din atmosferă ar putea înregistra în 2019 una dintre cele mai mari creșteri din ultimii 62 de ani de măsurători, potrivit cercetătorilor de la The Met Office Hadley Centre, unul dintre centrele importante de cercetare a schimbărilor climatice din Marea Britanie.

Estimarea cercetătorilor de la Mett Office se bazează pe mai mulţi factori, printre care creșterea emisiilor antropice de CO2 (emisii produse de activitatea umană) și reducerea consumului de carbon din partea ecosistemelor, datorită schimbărilor survenite în clima tropicală.

Datele colectate de observatorul Mauna Loa, din Hawai (o structură de cercetare a condiţiilor atmosferice care adună informaţii despre schimbările atmosferice începând cu anul 1950), arată o creștere de 30% a concentraţiei de CO2 din atmosferă, „prin emisii provenite de la combustibilii fosili, din defrișări și producţia de ciment, iar creșterea ar fi fost chiar mai mare în lipsa rezervoarelor naturale de carbon, care consumă o parte din excesul de dioxid de carbon”, explică profesorul Richard Betts, de la Universitatea din Exter.

Concentraţia de dioxid de carbon variază de-a lungul unui an – ajunge la apogeu în timpul iernii și descrește vara, când plantele și copacii cresc și absorb mai mult CO2. Această variaţie naturală este perturbată în anii când există evenimente El Niño, care produc vreme caldă și uscată la tropice, cu efecte directe asupra creșterii nivelului de CO2 din atmosferă.

„În lume, căldura are efecte diferite. În unele locuri, climatul este fierbinte și uscat și avem mai multe incendii forestiere. Într-o pădure tropicală, căldura poate diminua creșterea naturală a vegetaţiei”, precizează Chris Jones, de la Mett Office.

Conform estimărilor realizate de Mett Office, media creșterii concentraţiilor de CO2 din atmosferă va fi de 2,75 părţi per milion în 2019, adică una dintre cele mai mari creșteri anuale înregistrate, cu excepţia anilor cu evenimente El Niño foarte accentuate – 1998 și 2016, când s-a înregistrat o creștere de 3,39 ppm. Nivelul mediu de CO2 va fi de 411 ppm în acest an (pentru comparaţie, concentraţia dioxidului de carbon din atmosferă a depășit 400 ppm pentru prima oară în 2013, iar această concentraţie era de numai 280 ppm înainte de începerea revoluţiei industriale).

Direcţia în care mergem nu este deloc bună, punctează Jones, subliniind că ne aflăm în același grafic ascendent întâlnit pe tot parcursul secolului trecut, dar cu concentraţii de CO2 tot mai ridicate.

Modelul de estimare al Mett Office este unul corect, verificat în ultimii 4 ani de cercetare și ar putea ajuta ţările să identifice cu o mai mare acurateţe cauza creșterii emisiilor, stabilind care este contribuţia factorilor naturali versus cea a activităţilor umane.

Creșterea emisiilor de CO2 arată gradul de dependenţă al civilizaţiei noastre de combustibilii fosili, spune Anna Jonnes, de la British Antarctic Survey, subliniind că această creștere contravine obiectivelor de limitare a încălzirii globale la 1,5 grade Celsius.

Profesorul Betts explică, la rândul său, că diagramele observatorului Mauna Loa arată clar impactul omului asupra climei.

„Când privești cifrele lunare, este ca și cum ai putea vedea «respiraţia» planetei. (…) În fiecare an, nivelul dioxidului de carbon este mai mare decât în precedentul și acest lucru va continua până când oamenii vor înceta să trimită CO2 în atmosferă”, conchide Betts.