Biserica Adventistă din Australia, îngrijorată de modificarea Legii Antidiscriminare

465

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Australia (AUC) este îngrijorată că o serie de amendamente aduse Legii împotriva Discriminării Sexuale ar putea avea efecte adverse asupra școlilor și bisericilor adventiste.

Amendamentele propuse de senatorul Penny Wong la 29 noiembrie 2018 prevăd modificarea Legii împotriva Discriminării Sexuale din 1984. Obiectivul modificării este acela de a „elimina capacitatea instituţiilor educaţionale cu scopuri religioase să discrimineze studenţii pe baza orientării lor sexuale, a identităţii lor de gen sau a statutului intersex”.

Iniţiativa de modificare a provocat pentru prima dată dezbateri anul trecut, atunci când între guvern și opoziţie nu s-a putut ajunge la un acord în privinţa formei revizuite a legii.

Secretarul general al AUC, pastorul Michael Worker, a declarat că principiul eliminării discriminării studenţilor este în profund acord cu credinţele Bisericii Adventiste, însă că propunerea legislativă curentă ameninţă libertatea religioasă atât în interiorul școlilor adventiste, cât și în afara lor. „Biserica este de părere că propunerea nu răspunde în mod adecvat drepturilor concurente luate în discuţie”, a spus pastorul Worker, care deţine și funcţia de director al Departamentului de Relaţii Publice și Libertate Religioasă în cadrul AUC. „Este dorinţa noastră ca o protecţie pozitivă să fie acordată prin lege, iar aceasta să protejeze și drepturile organizaţiilor religioase în timp ce elimină discriminările nedrepte care ar putea exista.”

Într-o luare de cuvânt în cadrul unei audieri organizate de Senat și de Comitetul pentru Relaţii Constituţionale, în vederea examinării propunerii legislative, Worker a subliniat că „amendamentul, așa cum este acum, are potenţialul de a ameninţa libertatea religioasă în ţara noastră, fiindcă presupune implicaţii cu bătaie lungă”. Worker e de părere că forma actuală a propunerii ar trebui revizuită: „Este prea pripită și are ramificaţii care afectează cu mult mai mult decât doar școlile noastre.”

„Cu siguranţă”, a notat pastorul, „consensul din partea bisericilor și a organizaţiilor creștine de advocacy” este să recomandăm ca legea să nu fie validată în pripă, ci să avem o abordare echilibrată, care să acorde o atenţie egală înlăturării discriminării nedrepte, precum și protejării libertăţii religioase și de credinţă.”