Institutul Teologic Adventist a fost acreditat de ARACIS

378

Cea mai înaltă instituţie de învăţământ adventist din România, Insititutul Teologic de la Cernica, a fost acreditat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

În urma procesului de evaluare instituţională și a programelor universitare de licenţă Teologie adventistă pastorală și Asistenţă socială, Consiliul ARACIS a hotărât, în ședinţa sa din 30 aprilie, să acorde Institutului Teologic Adventist și programelor de studii evaluate calificativul: „Încredere“.

Decizia a fost primită cu bucurie de către reprezentanţii instituţiei de învăţământ superior care au apreciat-o drept un motiv de laudă și recunoștinţă la adresa lui Dumnezeu, preum și de mulţumire pentru toate persoanele implicate în realizarea acestui obiectiv.

„Sunt fericit pentru această reușită din prima încercare și le sunt recunoscător acelor colegi care au trudit luni de zile în pregătirea dosarului pentru acreditarea instituţională“, a declarat pastorul Marius Munteanu, președintele Institutului Teologic, în prezent și președinte al Uniunii de Conferinţe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România. Președintele a dorit să sublinieze și „unicitatea acestei experienţe pentru ITA – pe lângă acreditarea instituţională, în paralel, două dintre programele noastre de studii (Asistenţă Socială și Teologie Pastorală) au fost supuse acreditării periodice. Mai mult decât orice, Dumnezeu este vrednic de toate vorbele noastre de bine, iar Biserica Adventistă din România primește o confirmare că investiţiile de-a lungul istoriei au fost cuantificate și răsplatite.“

Începuturile Institutului Teologic Adventist pot fi urmărite până în Focșaniul anului 1924, când Biserica Adventistă a deschis prima școală misionară, de șase luni, sub îndrumarea profesorală a cuplului american Elma și Peter Gaede, a pastorului Ștefan Demetrescu, licenţiat în teologie la Institutul Teologic Adventist Friedensau, și a pastorului Victor Diaconescu.

În prezent, la Institutul Teologic Adventist învaţă 168 de studenţi (74 la Teologie Adventistă Pastorală, 21 la Limba și literatura română – Limba și literatura engleză, 27 la Asistenţă socială și 46 la Pedagogia învăţământului primar și preșcolar). Personalul didactic al Institutului Teologic Adventist este compus din 44 de profesori angajaţi. Dintre aceștia, 24 sunt adventiști de ziua a șaptea, iar 20 aparţin altor confesiuni. Alţi 6 dascăli lucrează pentru institut ca voluntari.