Ce trăsături au tinerii care rămân în biserică

1642

În mijlocul unei generaţii de tineri tot mai puţin interesaţi de religie sau de biserică, există o minoritate care nu doar că frecventează biserica, dar care nici măcar nu au intenţia de a pleca. Ce îi face diferiţi pe aceşti tineri? Ce îi face să se împotrivească curentului şi presiunii semenilor lor? Trei caracteristici comune pe care le găsim la toţi aceşti tineri.

Prima dintre ele este că tinerii sunt convertiţi, adică L-au acceptat pe Dumnezeu, Îl cunosc şi trăiesc o viaţă care să confirme acest lucru. Nu doar că sunt copii şi tineri „buni” sau „amabili”, ci tineri credincioşi care nu sunt doar creştini de formă. Pastorul Jon Nielson, capelan la Trinity Union College şi autor pe site-ul churchleaders.com afirmă că tinerii aceştia trebuie să fie şi sunt pregătiţi să devină o generaţie de lideri spirituali care sunt înfometaţi după Cuvântul lui Dumnezeu.

A doua caracteristică a tinerilor care nu părăsesc biserica este capacitatea lor de a fi pregătiţi, nu doar amuzaţi de către activităţile din biserică. Nielson arată că rolul pastorilor nu este atât de a oferi posibilităţi de distracţie, de încurajare, exemple vii sau ocazia de a fi prieteni cu tinerii din biserică, ci mult mai mult. Tinerii trebuie să devină, cu ajutorul liderilor religioşi din comunitatea locală, stâlpii bisericii, astfel încât biserica să devină unită, credincioasă şi puternică pentru a-i ajuta pe cei slabi.

A treia caracteristică a tinerilor care nu doresc să plece din biserică este legată de atitudinea şi acţiunile părinţilor lor. Acestor tineri, părinţii le-au predicat Evanghelia la modul cel mai practic posibil. Părinţii acestor tineri i-au adus la biserică din copilărie, le-au citit din Biblie şi au păstrat crucea lui Iisus în mijlocul vieţii lor, ca model de iertare în familie şi societate, explică Nielson.

Desigur că aceasta nu este o formulă universală, dar pastorul declară că păstrarea tinerilor în biserică şi încurajarea lor să rămână este o responsabilitate a întregii biserici. Prin urmare, fiecare trebuie să susţină spiritual prin rugăciune pe tineri, dar şi cu sfaturi practice pentru viaţa lor de zi cu zi, conchide pastorul.