Colson: Creştinismul nu este doar o experienţă privată

17

Prea mulţi creştini au denaturat mesajul Evangheliei şi au redus credinţa la o simplă relaţie prietenească cu Iisus, susţine autorul creştin Charles Colson. „Creştinismul nu este pur şi simplu o experienţă privată, între mine şi Christos. Îl experimentez personal pentru că aşa am intrat eu în Împărăţia lui Dumnezeu. Însă, după ce am intrat în Împărăţie am şi responsabilităţi", afirmă Colson.

   

    În ultimii şapte ani, Charles Colson s-a străduit să îi ajute pe creştinii mai tineri să îşi dezvolte o viziune creştină solidă şi să trăiască în acord cu principiile credinţei lor. În fiecare an, Colson înrolează 100 de persoane în cadrul programului său „Centurionii", persoane care pe durata a doisprezece luni studiază Biblia, dar şi aspecte culturale, seculare etc., relatează The Christian Post. „Creştinismul nu se termină odată cu acceptarea mântuirii."

    „Înţelegerea credinţei tale în Christos ar trebui să te conducă la un mod diferit de viaţă. Asta e ucenicia", susţine Martha Anderson, director naţional al programului „Centurionii". Mulţi se nasc membri ai unei anumite biserici dar, de-a lungul vieţii, nu reuşesc să vadă tabloul mai larg, respectiv să înţeleagă în ce fel Biblia poate să le schimbe viaţa şi care este rolul lor în lume ca urmare a acestei schimbări.

    Iniţiativa lui Colson s-a născut atunci când el a înţeles că fiecare om are o viziune personală asupra vieţii, care îi determină semnificativ modul în care acţionează în societate. El şi-a propus să contribuie la schimbarea societăţii de jos în sus, începând de la baza ei – oamenii. Colson crede că tinerii de azi sunt supuşi unor presiuni mult mai puternice decât cei din generaţiile anterioare, în condiţiile unei secularizări accelerate a societăţii. Una dintre provocările căreia trebuie să îi facă faţă este „ideea că nu există adevăr". Tocmai de aceea, sunt necesare eforturi pentru ca tinerii nu numai să-şi înţeleagă credinţa, dar totodată să fie capabili să o apere public şi să trăiască în armonie cu ceea ce cred.

    Colson se arată încântat de faptul că atunci când le spune tinerilor ce crede el şi de ce crede, ei reacţionează pozitiv. Până acum, cca. 600 de persoane au absolvit cursurile programului „Centurionii".