Ţările unde tinerii sunt mai religioși decât bătrânii

522

În general, tinerii sunt tot mai puţin religioși decât bătrânii și este tot mai puţin probabil ca persoanele cu vârsta sub 40 de ani să se identifice cu o religie, să creadă în Dumnezeu sau să se angajeze într-o varietate de practici religioase.

O analiză globală realizată de Centrul de Cercetare Pew a arătat că singurele ţări unde persoanele sub 40 de ani sunt mai religioase decât cei de vârsta a treia sunt Ghana și Georgia.

Angajamentul religios diferă de la o ţară la alta când se are în vedere diferenţa de vârstă și suferă transformări în diferite contexte sociale și economice, atât în economiile industriale avansate, cât și în cele în curs de dezvoltare. Aceasta se poate remarca atât în societăţile creștine, cât și în cele musulmane, atât în cele extrem de religioase, cât și în cele seculare. De exemplu, religiozitatea este în declin în rândul populaţiei sub 40 de ani nu numai în ţările seculare și bogate, cum ar fi în Elveţia și în Japonia, dar și în ţări în curs de dezvoltare, cum ar fi în Nigeria și în Iran.

În Irlanda experţii au constatat o diferenţă de 9 puncte, iar 17 puncte procentuale separă cele două segmente ale populaţiei din Statele Unite. Libanul, care are atât populaţie creștină, cât și musulmană, prezintă o diferenţă de 20 de puncte între cei cu vârste până în 40 de ani și cei peste 40 de ani în privinţa gradului de religiozitate.

Câteva ţări par să facă excepţie de la această regulă și nu prezintă decalaje semnificative în ceea ce privește gradul de religiozitate la tineri faţă de persoanele de vârsta a treia. În Portugalia, Polonia, România, Grecia și Chile, toate ţări cu populaţie majoritar creștină, diferenţa este minimă între cele două grupe de vârstă. Iar Ghana și Georgia sunt singurele ţări în care diferenţa este inversă.

Cercetătorii sunt de părere că există o puternică legătură între religiozitate și dezvoltarea economică. Dacă dezvoltarea economică continuă, iar grijile vieţii de zi cu zi și evenimentele tragice se împuţinează, este tot mai probabil ca fiecare generaţie care urmează să fie mai puţin religioasă.

„Conform acestui model de gândire, fiecare generaţie dintr-o societate în continuă dezvoltare este mai puţin religioasă decât cea anterioară, ceea ce ar explica de ce tinerii adulţi sunt mai puţin religioși decât bătrânii la un moment dat”, se arată în raport.

Raportul mai arată că zonele cele mai religioase din lume au populaţii relativ tinere și rate de fertilitate ridicate, ceea ce înseamnă că sunt zonele cu cea mai rapidă creștere a populaţiei.