Vaticanul le întinde mâna anglicanilor conservatori

115

Vaticanul este gata să-i primească în rândurile sale pe anglicanii care nu sunt de acord cu tendinţele teologice progresiste ale Comuniunii Anglicane, respectiv cu hirotonirea femeilor şi a homosexualilor şi cu susţinerea căsătoriilor între persoane de același sex.

Vaticanul a anunţat că este gata să-i primească în rândurile sale pe anglicanii conservatori, care nu sunt de acord cu tendinţele teologice progresiste ale Comuniunii Anglicane, respectiv cu hirotonirea femeilor şi a homosexualilor şi cu susţinerea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex.

Decizia Vaticanului a fost anunţată în 20 octombrie a.c. şi a reprezentat un şoc pentru unii dintre episcopii catolici şi anglicani.

Anglicanii din întreaga lume vor putea să devină membri ai Bisericii Romano-Catolice, păstrându-şi anumite elemente liturgice specifice şi „intangibile”. Ei vor intra „într-o comuniune deplină cu Biserica Catolică, păstrând totodată elementele distinctive ale patrimoniului liturgic şi spiritual al anglicanilor”[1], a precizat cardinalul William J. Levada, care a mai adăugat că „unitatea bisericii nu presupune o uniformitate care ignoră diversitatea culturală, după cum o dovedeşte şi istoria creştinătăţii”[2] .

Dacă până acum anglicanii care se converteau la catolicism treceau printr-un proces individual de pregătire, odată cu decizia Vaticanului intrarea în Biserica Catolică se va putea face în grup. Episcopii anglicani tradiţionalişti Andrew Burnham şi Keith Newton declarau că anglicanii care vor dori să intre în Biserica Catolică vor forma o caravană ca aceea a poporului Israel în deşert, în drum spre Ţara făgăduită. Vaticanul a anunţat că preoţii anglicani căsătoriţi vor putea deveni preoţi catolici, fără ca starea lor civilă să fie afectată. Anunţul este surprinzător, în condiţiile în care se ştie că o regulă a preoţiei în catolicism este celibatul.

Rowan Williams, arhiepiscop de Canterbury şi lider spiritual al celor 70 de milioane de membri ai Comuniunii Anglicane, susţinea că decizia Vaticanului nu este neapărat un element de noutate şi că nu o consideră „un act de agresiune”. Aparenţa de bună înţelegere între cele două biserici, pe care a încercat să o transmită Williams, a fost privită cu scepticism. Publicaţia The Guardian a catalogat evenimentul drept o „umilire publică şi brutală a lui Rowan Williams”. Totuşi, spre deosebire de papa Benedict al XVI-lea, care este liderul suprem şi necontestat al Bisericii Catolice, Rowan Williams conduce o Comuniune formată din biserici distincte, cu opţiuni teologice diverse şi contradictorii, frământată în ultimii ani de dispute teologice. Atitudinea împăciuitoare a lui Williams poate fi justificată şi de faptul că este anunţată, pentru 2010, o vizită a papei Benedict al XVI-lea în Marea Britanie.

Decizia Vaticanului a fost motivată, conform cardinalului Levada, de cererile numeroase din partea credincioşilor nemulţumiţi de trendul progresist al Bisericii Anglicane. În 2003, după hirotonirea primul episcop anglican homosexual, arhiepiscopul Peter Akinola, lider al anglicanilor din Nigeria, denunţa anglicanismul occidental pentru interpretările liberale ale Bibliei. Alianţa dintre Vatican şi anglicanii conservatori a fost negociată în secret de câţiva episcopi anglicani şi Vatican, arhiepiscopul Williams fiind anunţat doar cu două săptămâni înainte.

Odată cu publicarea Constituţiei apostolice privind această decizie, Vaticanul va începe un lung proces de consultări cu episcopii din întreaga lume, pentru a vedea cum poate fi implementată această măsură. Jurnaliştii de la The New York Times apreciază că reacţia Vaticanului este o mişcare inspirată, într-o perioadă în care se încearcă revigorarea catolicismului din Europa. În condiţiile în care parohii şi chiar dioceze întregi ale anglicanilor se vor alătura Bisericii Catolice, vor apărea conflicte inevitabile privind clădirile şi proprietăţile eclesiastice. Mai rămâne poate de văzut dacă liderii anglicani vor întoarce Vaticanului „favoarea”, deschizându-şi braţele pentru catolicii cu opţiuni liberale.

[1] Rachel Donadio, Laurie Goodstein, “Vatican Bidding to Get Anglicans to Join Its Fold”, The New York Times, 20 octombrie 2009

[2] Nicole Winfield, “Vatican seeks to lure disaffected Anglicans”, Associated Press, 20 octombrie 2009