Mii de elevi se roagă pentru redeşteptare spirituală

144

Înainte de începerea cursurilor de miercuri, mii de elevi americani s-au adunat în curtea şcolii, lângă steagul Statelor Unite ale Americii, cu scopul de a se ruga pentru redeşteptarea spirituală din America.

Evenimentul, numit „See you at the pole" (în trad. „Ne vedem la steag") este o adunare de rugăciune prin care elevii doresc să se roage pentru familiile, prietenii, colegii şi profesorii lor.

Tema din acest an a fost redeşteptarea şi a avut la bază câteva versete din capitolul 2 din epistola lui Pavel către efeseni:

„Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,  15din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin" (Efeseni 3, 14-21)

Evenimentul a avut loc prima dată în 1990, atunci când doar 10 elevi au participat la o rugăciune publică, în şcoala lor. După 20 de ani, mii de elevi procedează la fel, în fiecare a patra miercuri din septembrie.