Știi mai multe despre religie decât un ateu? Fă-ţi testul.

258

În urma testului cu privire la cunoștinţele religioase, unde s-a demonstrat că ateii au dat mai multe răspunsuri corecte decât religioșii, s-a pus întrebarea următoare. Sunt oamenii interesaţi și mânaţi în cunoașterea religioasă de o curiozitate intelectuală, de foame spirituală sau doar caută armament pentru o bătălie ideologică? Experţi citaţi de USA Today susţin că ignoranţa în chestiuni de religie este un pericol civic și spiritual. Doar 8 persoane din 3412 intervievate au răspuns corect la toate întrebările. Fă-ţi testul și vezi ce cunoștinţe religioase ai.

În urma testului cu privire la cunoștinţele religioase, unde s-a demonstrat că ateii au dat mai multe răspunsuri corecte decât religioșii , s-a pus întrebarea următoare. Sunt oamenii interesaţi și mânaţi în cunoașterea religioasă de o curiozitate intelectuală, de foame spirituală sau doar caută armament pentru o bătălie ideologică? Experţi citaţi de USA Today susţin că ignoranţa în chestiuni de religie este un pericol civic și spiritual. Doar 8 persoane din 3412 intervievate au răspuns corect la toate întrebările. Fă-ţi testul și vezi ce cunoștinţe religioase ai.

1. Când începe Sabatul evreiesc?

Vineri, sâmbătă, duminică.

2. Ce este Ramadanul?

Sărbătoarea luminilor la hinduși, ziua ispășirii la evrei, luna sfântă în islamism.

3. Cine este cel mai mare între zeii din mitologia greacă?

Zeus, Marte, Apollo.

4. Care este numele cărţii sfinte a Islamului?

Coranul, Biblia, Vedele.

5. Care dintre aceste religii ţintește spre Nirvana, ca o stare eliberată de suferinţă?

Islamism, budism, hinduism.

6. În ce religie sunt personaje centrale Vishnu și Shiva?

Islamism, hinduism, taoism.

7. Este ateu cel crede în Dumnezeu, cel care NU crede în Dumnezeu, cel care nu e sigur dacă Dumnezeu există?

8. Este agnostic cel crede în Dumnezeu, cel care NU crede în Dumnezeu, cel care nu e sigur dacă Dumnezeu există?

9. Care este prima carte a Bibliei?

10. Care sunt numele primelor patru cărţi ale Noului Testament, adică cele patru Evanghelii?

11. Unde a fost născut Iisus, conform Bibliei?

Betleem, Ierihon, Ierusalim, Nazaret.

12. Când a fost fondată religia mormonă?

Înainte de anul 1200, între 1200-1800, după anul 1800.

13. În ce zonă va apărea Iisus, conform cărţii lui Mormon?

America, Orientul Mijlociu sau Asia.

14. Care este învăţătura catolică cu privire la pâine și vin în cadrul euharistiei?

Devin trup și sânge sau sunt doar simboluri?

15. Ce grup susţine tradiţional că mântuirea este numai prin credinţă?

Numai protestanţii, numai catolicii, ambii, niciunii.

16. Care dintre acestea NU este între cele 10 Porunci?

Să nu comiţi adulter, să faci altora ceea ce vrei să îţi facă și ei ţie, să nu furi, să păzești Sabatul sfânt.

17. Care personaj este cel mai asociat cu răbdarea în suferinţă?

Iov, Ilie, Moise sau Avraam.

18. Care personaj e asociat cu ieșirea din Egipt?

Iov, Ilie, Moise sau Avraam.

19. Care personaj este asociat cu dispoziţia de a-și sacrifica fiul pentru Dumnezeu?

Iov, Ilie, Moise sau Avraam.

20. Ce religie a avut Maica Tereza?

Catolică, iudaică, budistă, mormonă, hindusă.

21. Ce religie a avut Dalai Lama?

Catolică, iudaică, budistă, mormonă, hindusă.

22. Ce religie a avut Joseph Smith?

Catolică, iudaică, budistă, mormonă, hindusă.

23. Ce religie a avut Maimonide?

Catolică, iudaică, budistă, mormonă, hindusă.

24. Ce spune Constituţia (americană) despre religie?

Creștinismul ar trebui să fie accentuat de guvern, guvernul nu ar trebui nici să susţină și nici să interfereze cu vreo religie, nu spune nimic nici pro și nici contra despre religie.

25. Conform Curţii Supreme, i se permite unui profesor la școală să înceapă ora cu o rugăciune cu întreaga clasă?

26. Conform Curţii Supreme, i se permite unui profesor la școală să citească elevilor din Biblie ca exemplu didactic de literatură?

27. Conform Curţii Supreme, i se permite unui profesor la școală compararea între religiile lumii?

28. Care e religia majoritară din India?

Budism, hinduism, islamism, creștinism.

29. Care e religia majoritară în Pakistan?

Budism, hinduism, islamism, creștinism.

30. Care e religia majoritară în Indonezia?

Budism, hinduism, islamism, creștinism.

31. Care este numele persoanei ale cărei scrieri și acţiuni au inspirat reformaţiunea?

Martin Luther, Toma d’Aquino, John Wesley.

32. Cine a fost predicator în timpul Primei Mari Treziri Religioase?

Jonathan Edwards, Charles Finney sau Billy Graham.

La un simpozion în Washington, Stephen Prothero, profesor de religie la Boston University a recunoscut pericolul în care se află oamenii. Majoritatea celor intervievaţi nu au putut răspunde la jumătate din întrebări, 16 din setul de 32. Prothero avertizează că suntem handicapaţi ca cetăţeni ai lumii dacă nu știm lucrurile de bază. Cum pot înţelege și acţiona americanii în lumea economică, militară și politică dacă nu cunosc religiiile lumii? Cum poţi vorbi despre Tibet dacă nu știi ce religie are Dalai Lama? Cum pot ști oamenii ce poziţie să ia faţă de avort sau sa înţeleagă aluziile din politică la bunul samaritean dacă nu au citit textul fundamental al creștinismului?

Prothero susţine că, spre exemplu, de la 11 septembrie nu s-a reușit nicio conversaţie despre Islam cu excepţia faptului dacă este o religie a păcii sau a războiului. Profesorul observă că există conversaţii civice despre religie, dar care se rezumă la o afirmare a identităţii: „Eu sunt așa, tu nu ești ca mine, deci dă-te mai încolo.” Cu toţii par a fi vehemenţi în privinţa religiei, dar în maniera unei abordări libere în conţinut: dezbaterile publice sunt ca și confetti – aruncăm cu toţii în aer ce avem.

În schimb, ziarist Krista Tippett a atras atenţia că nu contează „o cunoaștere cerebrală a Islamului ci o cunoaștere personală a musulmanilor”. Am devenit străini de practica spiritualităţii aproapelui nostru. „Este nevoie de o curiozitate intelectuală”, susţine Tippett afirmând că trebuie să adunăm informaţii cu privire la practicile îndrăgite și păzite de oameni de-a lungul secolelor.

Pentru mulţi oameni religia sau credinţa sunt chestiuni private, care nu ţin de cunoașterea informaţiilor. Totuși, din 3412 respondenţi numai 8 au știut răspunsurile la toate întrebările. Stephen Prothero avertiza încă din 2007 în cartea Cunoștinţe religioase: Ce ar trebui să știe orice american – și nu știe  că un specific al americanilor este acela că sunt „deopotrivă profund religioși și profund ignoranţi cu privire la religie.” În faţa acestor indicatori USA Today titrează că ignoranţa în lucrurile ce ţin de religie naște un pericol civic și spiritual deopotrivă. Cetăţenii trebuie să cunoască caracteristicile, limitele și implicaţiile religiei personale și a aproapelui său în viaţa de zi cu zi dar și rolul religiei în societatea civilă și relaţia între biserică/religie și stat.