Cum, nu scrie așa în Biblie?!

9883

Aproape nouă din zece americani deţin o Biblie. Cu toate acestea, chiar cei care pretind că o posedă au tendinţa de a atribui Bibliei afirmaţii care nu se regăsesc în ea.

Pastorul Duke pe site-ul Taber’s Truths a identificat câteva expresii extrem de cunoscute în spaţiul creștin, dar care sunt citate în mod eronat.

„Banii sunt rădăcina tuturor relelor”

Această afirmaţie este de fapt un citat greșit din 1 Timotei 6:10 unde se afirmă că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Nu banii constituie elementul de observaţie al apostolului Pavel din scrisoarea trimisă lui Timotei, ci atașamentul exagerat de aceștia.

„Nebănuite sunt căile lui Dumnezeu”

Această afirmaţie este folosită mult de creștini din întreaga lume, deși ea nu se regăsește în Biblie. Ideea că Dumnezeu acţionează pe căi misterioase a fost scrisă pentru prima oară de William Cowper, un poet britanic și autor de imnuri religioase. Deși poate fi o parafrazare a versetului din Isaia 55:8, unde se sugerează că gândurile lui Dumnezeu sunt mai înalte decât gândurile noastre, afirmaţia enunţată sub această formă nu este în Biblie.

„Toate lucrurile lucrează împreună pentru binele nostru”

Creștinii care utilizează această zicală se referă la versetul din Romani 8:28, dar fără a face referire la întreg contextul. În concepţia apostolului Pavel, așa cum apare menţionată în epistola către Romani, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care-L iubesc și sunt chemaţi după planul Său. Aceasta presupune că trebuie să existe o atitudine de deschidere faţă de Dumnezeu din partea fiinţei umane. Cu alte cuvinte, nu este o declaraţie universal valabilă.

„Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută ei înșiși”

O asemenea declaraţie este chiar exact opusul spiritului în care a fost scrisă Biblia. Acest citat îi aparţine lui Benjamin Franklin și chiar dacă pare a avea o rezonanţă spirituală, el nu se regăsește în Biblie. Mai mult, afirmaţia chiar sugerează ideea unei suficienţe de sine.

Un aspect ce merită menţionat este faptul că oamenii nu doar că citează greșit versete biblice, dar distorsionează și o mulţime de evenimente biblice binecunoscute. Într-un articol publicat pe site-ul CNN sunt sugerate două astfel de exemple. Scriptura nu sugerează că o balenă l-a înghiţit pe Iona, profetul Vechiului Testament, și nici că magii care l-au vizitat pe copilul Iisus au fost în număr de trei. În opinia autorilor articolului, poate că aceste elemente nu par a fi importante, însă pot deveni periculoase, fiindcă în spatele acestor erori se ascunde un anumit fel de a citi Biblia.

Nici românii nu fac excepţie de la obiceiul de a atribui Bibliei informaţii false. Andrei Pleșu diagnostichează această atitudine de abordare superficială a textului biblic într-un articol publicat în ziarul Adevărul: „Drept-credincioşii autohtoni, cei care rup hainele aproapelui pentru o fiolă de apă sfinţită, cei care stau la rând cu zilele ca să mângâie moaşte de sfinţi, cei care pun Biserica pe primul loc în ierarhia încrederii lor, n-au nici cea mai mică idee despre Cartea Sfântă a religiei pe care o practică.”