Între cele mai frecvente rezoluţii pe care şi le pun creştinii la începutul anului este şi studiul regulat şi aprofundat al Bibliei. Dar din lipsa entuziasmului sau a unei planificări suficient de bune, totul se năruie. Însă nu trebuie să fie aşa.

Pentru ca studiul Bibliei să devină un obicei şi să poată să aducă beneficiile aşteptate, este necesar să ne asigurăm că îndeplinim câteva condiţii.

Prima dintre acestea este folosirea unui studiu biblic care să fie tradus într-un limbaj ușor de înţeles. Uneori, expresiile arhaice sau topica din traducerile mai vechi pot mai degrabă îngreuna decât lămuri înţelegerea textului. De asemenea, studiul Bibliei poate fi îmbunătăţit şi prin folosirea mai multor traduceri, fie în varianta printată, fie în varianta online, uşor accesibilă pe internet.

A doua condiţie pentru ca studiul Bibliei să poată să devină plăcut şi o prioritate în fiecare zi este folosirea unui îndrumar, fie că acesta conţine comentarii ale versetelor, fie trimiteri şi explicaţii sau alte informaţii suplimentare. Folosirea uneltelor potrivite pentru studiu este un pas extrem de important în ceea ce ţine de îndeplinirea dorinţei de a studia orice carte, dar în mod special Biblia, afirmă scriitoarea creştină Mary Fairchild.

Desigur că planificarea este importantă. Un studiu eficient pe termen lung are la bază un plan de studiere. Acesta poate fi unul tematic, fie Biblia la rând timp de 6 luni sau un an, fie câte o carte a Bibliei până la înţelegerea ei sau orice alt plan de studiu care presupune studierea constantă şi consecventă a Bibliei.

Un obiectiv bun de avut în minte este înţelegerea studiului avându-L permanent în minte pe Iisus, personajul central al Bibliei şi al istoriei. Întreaga Biblie gravitează în jurul persoanei Domnului Iisus şi Biblia în ansamblul ei poate fi înţeleasă foarte bine avându-L în minte pe El. Un începător poate studia la început cele patru evanghelii care istorisesc viaţa lui Iisus şi conţin cuvintele Lui, explică J. Lee Grady, director la themordecaiproject.org, o organizaţie creştină care pledează pentru drepturile femeilor abuzate.

A cincea condiţie este intenţia de a descoperi „pietre preţioase”. Atunci când eşti atent la ceea ce studiezi, atenţia poate să fie îndreptată către o anumită temă sau aspect, ceea ce poate să releve lucruri necunoscute sau trecute cu vederea până atunci. De aceea, a studia de mai multe ori acelaşi pasaj, având în mine diferite teme şi diferite perspective se poate dovedi un exerciţiu foarte util pentru o înţelegere aprofundată.

În cele din urmă, un instrument util este notarea ideilor obţinute în urma studiului, ca urmare a meditaţiei asupra celor citite sau a conexiunilor făcute cu alte texte. Notiţele se pot dovedi foarte utile atunci când revenim asupra aceloraşi pasaje, după o perioadă de timp, pentru a verifica noua înţelegere a pasajului respectiv.

După cum spunea predicatorul creştin Charles Spurgeon,  „o Biblie uzată de mult citit e semnul unui suflet bine hrănit”. Şi, cu siguranţă, a unui suflet care a făcut din Biblie o prioritate nu doar într-un an, ci întreaga viaţă.