Marea provocare a liderilor lumii care se confruntă la ora actuală cu COVID-19 este identificarea răspunsului optim pentru o boală cu câteva trăsături care o fac dificil de combătut.

Descoperă colecţia de analize ST pe tema COVID-19. Actualizăm zilnic.

Cele mai importante aspecte ale noii boli sunt: (1) Nu avem nicio modalitate de a o preveni (vaccin) și nici de a o trata; (2) Este extrem de contagioasă; (3) Poate fi transmisă de persoane care nici măcar nu știu că o au (sunt asimptomatice) și (4) Este letală pentru o parte dintre pacienţi.

Încă nu îi știm exact rata mortalităţii. Conform statisticilor existente la data redactării acestui material, rata de mortalitate variază între 1% (Germania) și peste 10% (Italia). Dar, ţinând cont că sunt mulţi asimptomatici care nu sunt testaţi, este posibil ca rata reală a mortalităţii să se situeze între 0,5 și 5%. Din moment ce rata de mortalitate în cazul gripei comune este de aproximativ 0,1%, acestea sunt cifre și procente cu un impact serios, care merită un răspuns serios.

Până în prezent, principalul răspuns al autorităţilor din lumea întreagă a fost distanţarea socială (pe lângă asistenţa medicală la nivel de urgenţă acordată celor bolnavi și un efort dus la maximum de descoperire a unui vaccin sau a unui tratament).

Un procent semnificativ din populaţia lumii stă mai mult închisă în case. Însă această soluţie ameninţă să ruineze economia mondială, fapt care e foarte probabil să aibă consecinţe mai grave decât virusul însuși (sinucideri, foamete, susceptibilitate crescută la boli, acestea fiind doar câteva dintre consecinţe).

Biblia și distanţarea socială: asemănări cu criza prezentă…

Ca teolog, am simţit, în acest context, impulsul de a analiza mai atent ce informaţii apar în istoria biblică despre distanţarea socială ca măsură în cazul unei boli contagioase. Există trei pasaje principale pe acest subiect: Leviticul 13:45-46; Numeri 5:1-4 și Numeri 12:10-15.

Le voi lua în ordinea în care apar în Biblie: „Leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol; să-și acopere barba și să strige: «Necurat! Necurat». Câtă vreme va avea rana, va fi necurat: este necurat. Să locuiască singur; locuinţa lui să fie afară din tabără!” (Leviticul 13:45-46). Lepra este astăzi cunoscută ca o afecţiune moderat contagioasă cu urmări debilitante extreme. În vechime nu exista nici tratament, nici vindecare. Când cineva era identificat ca bolnav de lepră, acesta trebuia să trăiască singur și să-și marcheze starea prin îmbrăcăminte și anunţ vocal ori de câte ori se afla în public. În versetele precedente din capitolul 13 din Leviticul (versetele 1-44) sunt prezentate proceduri elaborate de diagnosticare, precum și perioade de carantină de 7-14 zile când era incert dacă simptomele erau cele de lepră sau nu.

În Numeri 5:1-4 citim: „Domnul a vorbit lui Moise și a zis: «Poruncește copiilor lui Israel să izgonească din tabără pe orice lepros și pe oricine are o lepădare de sămânţă sau este întinat prin atingerea de un mort. Fie bărbaţi, fie femei, să-i scoateţi din tabără; să-i scoateţi afară, ca să nu spurce tabăra în mijlocul căreia Îmi am Eu locuinţa.» Copiii lui Israel au făcut așa și i-au scos afară din tabără; cum poruncise lui Moise Domnul, așa au făcut copiii lui Israel.” Acest pasaj este similar celui de mai sus, fără procedurile complexe de diagnosticare, având însă în plus două motive de izolare (secreţiile corporale și contactul cu un mort). Măsura de urmat în cazul leprei era distanţarea celor infectaţi și rămânerea lor în afara taberei lui Israel.

În Numeri 12:10-15, sora lui Moise, Maria, este descoperită cu lepră. Moise se roagă la Dumnezeu pentru vindecarea ei, iar Maria e vindecată. Totuși, în acord cu procedurile prezentate în Leviticul 13:1-44, Maria stă în carantină în afara taberei șapte zile pentru a se confirma dacă, într-adevăr, s-a produs vindecarea. Așadar, în Biblie, distanţarea socială a fost în mod clar soluţia pentru afecţiunile contagioase. Cei care respectă Biblia nu au de ce să simtă vreo neliniște sau îndoială cu privire la necesitatea respectării acestei măsuri în situaţia actuală, chiar dacă ea presupune inclusiv evitarea întrunirilor pentru închinare.

…și deosebiri

Pe de altă parte există două deosebiri semnificative între situaţiile relatate în Biblie și situaţia actuală. În primul rând, în Biblie, cei infectaţi erau cei izolaţi social, nu cei sănătoși. Prin identificarea și izolarea celor bolnavi, contaminarea putea fi controlată. În al doilea rând, israeliţii aveau de-a face cu o afecţiune cu simptome fizice și observabile. După cum am menţionat deja, în cazul îmbolnăvirii de COVID-19, o persoană infectată și contagioasă poate să nu prezinte niciun simptom. Din acest motiv, distanţarea socială este o măsură eficientă până la un punct. În orașe, boala încă se poate transmite între cei care locuiesc în aceeași casă sau care merg la magazine să cumpere bunuri de strictă necesitate sau hrană. Persoanele care se simt bine și nu au absolut niciun simptom încă pot, fără să-și dea seama, să le transmită boala celor din jurul lor.

Concluzii și o strategie de evaluat

Analiza episoadelor biblice care implică bolile contagioase poate fi mai folositoare decât ne-am fi imaginat probabil. Ea ne inspiră ideea unei soluţii în două părţi pentru stoparea răspândirii COVID-19: (1) Găsirea unui vaccin sau a unui tratament, astfel încât marea majoritate a populaţiei să nu se mai teamă de infectare în urma interacţiunii sociale. Însă, întrucât se crede că aceste remedii sunt, în cel mai bun caz, la 12-18 luni distanţă de momentul prezent, ce se poate face într-un termen mai scurt pentru a se stăvili valul de îmbolnăviri fără a prăbuși economia mondială? (2) Intensificarea testării pentru COVID-19 pentru a putea fi identificaţi și separaţi bolnavii asimptomatici de persoanele sănătoase. În cazul unei boli contagioase, diagnosticarea este esenţială (oamenii Bibliei știau acest lucru: Leviticul 13:1-44). Dacă nimeni nu știe cine sunt toţi cei infectaţi, distanţarea socială eficientă, așa cum era practicată în Biblie, nu este posibilă.

Există încă speranţa că acest nou coronavirus își va pierde din virulenţă asemenea multor virusuri gripale. Între timp, abordarea „biblică” ne-ar putea sugera: (1) determinarea precisă a persoanelor infectate și a celor neinfectate și (2) izolarea celor infectate, astfel încât restul populaţiei să-și continue viaţa și să evite consecinţele pe termen lung ale unui blocaj mondial.

Acest articol reprezintă o idee în curs de elaborare și e posibil să conţină elemente deficitare pe care, personal, să nu le fi observat. Însă fac public acest material în faza actuală pentru contribuţia pe care ar putea-o avea în efortul de soluţionare a crizei prezente.

Citește și

Descoperă colecţia de analize ST pe tema COVID-19. Actualizăm zilnic.

Jon Paulien este profesor universitar doctor în cadrul Departamentului Religie-Studii Teologice al Universităţii Loma Linda, SUA. Jon Paulien scrie pentru Semnele timpului din California, SUA.

(Traducere din limba engleză, Delia Mirela Buciuman)