Record inedit la Târgu Ocna

104

Târgu Ocna, oraş-staţiune de interes naţional, având izvoare minerale clorurosodice, slab bicarbonate, sulfuroase, deţine un record naţional: cel mai mare număr de biserici raportat la numărul de locuitori.

Sunt ridicate în oraş 27 de aşezăminte religioase la cei aproape 14.000 de locuitori, cele mai multe având peste o sută de ani vechime. Între acestea Biserica Sfânta Paraschiva construită din lemn în 1725, Biserica-cetate Răducanu, terminată de un boier local în 1763 şi în curtea căreia se află mormântul omului de cultură paşoptist Costache Negri, Biserica Sfântul Nicolae, din centrul localităţii, sfinţită în 1772, Schitul Măgura fiinţând şi el încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea.

Este, de asemenea, localitatea care are biserici situate la trei nivele de altitudine: 17 biserici la cota centrului oraşului, una la 240 de metri adâncime în mina de sare, şi alte trei la 560-600 metri altitudine, situate pe Muntele Măgura şi pe culmea Cireşoaia.

„Numeroasele lăcaşuri de cult din oraş reflectă tocmai intensa viaţă publică şi suită de evenimente istorice care s-au derulat în oraş, ce a cunoscut o efervescenţă culturală deosebită mai bine de trei secole”, a declarat pentru AGERPRES primarul Ştefan Silochi.