De ce elevii asiatici sunt cei mai pricepuţi în rezolvarea problemelor

505

Elevii din Singapore deţin cele mai dezvoltate abilităţi de rezolvare creativă a problemelor, potrivit unui raport al Organizaţiei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Poziţia imediat următoare este ocupată de Coreea de Sud.

„Elevii din aceste ţări învaţă repede, sunt extrem de curioși și sunt capabili să rezolve probleme nestructurate în contexte nefamiliare”, punctează autorii raportului.

La testele Programului Internaţional pentru Evaluarea Elevilor (PISA) au participat circa 85.000 de elevi de 15 ani, din 44 de ţări. Prin aceste examene nu sunt testate cunoștinţele teoretice, ci capacitatea de raţionament și capacitatea de a găsi o soluţie care nu e neapărat evidentă, în cazul unei situaţii simulate cu care s-ar putea întâlni în viaţa reală.

Elevii care au rezolvat numai problemele simple „sunt lipsiţi de abilităţile necesare pentru locurile de muncă moderne”, susţin experţii. Rezultatele globale arată că, în medie, unul din cinci copii nu a trecut mai departe de acestea. De asemenea, doar unul din nouă elevi din toate ţările s-a descurcat la problemele dificile. În schimb, unul din cinci copii din Singapore, Coreea de Sud și Japonia a atins această performanţă.

„Copiii de 15 ani de azi care au abilităţi slabe de rezolvare a problemelor sunt adulţii de mâine care se chinuie să își găsească sau să își păstreze slujba. Factorii de decizie politică și profesorii ar trebui să reconstruiască sistemele școlare și planul de învăţământ pentru a ajuta elevii să își dezvolte capacităţile de rezolvare a problemelor care sunt tot mai necesare în economiile de azi”, a declarat directorul Departamentului de educaţie OECD, Andreas Schleicher.

Rezultatele au arătat că elevii pricepuţi la anumite materii, precum matematica, știinţa sau cititul, sunt mult mai pricepuţi în rezolvarea problemelor în contexte nefamiliare. Însă aceasta nu este neapărat o regulă. Este posibil ca, în regiunile cu cele mai bune punctaje, copiii să beneficieze de oportunităţi de dezvoltare prin care pot aplica cele învăţate sau pot dobândi noi abilităţi prin confruntarea lor cu probleme care depășesc curricula școlară și ating problemele vieţii reale.

„În ţările și economiile care s-au clasat în fruntea clasamentului, elevii nu învaţă doar după planul de studii cerut, ci învaţă cum să transforme problemele din viaţa reală în oportunităţi de învăţare, prin născocirea de soluţii creative și prin raţionamente intenţionate în afara contextului școlii. Rezultatele evaluării PISA privind rezolvarea problemelor arată că profesorii și școlile pot alimenta abilităţile elevilor de a se confrunta și rezolva acele tipuri de probleme întâlnite aproape zilnic în viaţa secolului al XXI-lea”, este concluzia experţilor.

Foto: stockvault.net