Guvernul va reduce numărul de persoane asistate social

68

Guvernul României va condiţiona ajutoarele sociale de rezultatele şcolare ale copiilor şi de încercările părinţilor de a găsi un loc de muncă. Se estimează reducerea numărului de persoane apte de muncă, dar care depind de sistemul de asistenţă socială, cu cca. 100.000.

Sistemul de asistenţă socială a devenit „prea costisitor" în raport cu rezultatele scontate, se arată într-un document guvernamental citat de Mediafax. De exemplu, cheltuielile mari legate de indemnizaţia de creştere a copilului nu au condus la o creştere a natalităţii. Cheltuielile pentru ajutorul social au crescut la 2,86% din PIB, în 2010, de la 1,4% din PIB, în 2005. Această creştere nu a determinat însă o îmbunătăţire a indicatorilor care măsoară calitatea vieţii.

Măsurile pregătite sunt reducerea numărului de prestaţii sociale şi a cumulului de prestaţii/persoană, comasarea până în ianuarie 2013 a alocaţiei familiale complementare, a alocaţiei monoparentale, a venitului minim garantat şi a ajutoarelor de încălzire într-un singur program, denumit „venit minim de inserţie". Se doreşte şi o „co-responsabilizare" a beneficiarilor venitului minim de inserţie prin condiţionarea acordării beneficiilor de rezultatele şcolare ale copiilor şi de căutarea activă a unui loc de muncă în cazul părinţilor.

Numărul persoanelor apte de muncă, din familiile care beneficiază de venitul minim garantat, şi care participă la cursuri de formare profesională trebuie să crească cu 20%, până în ianuarie 2012.

Executivul doreşte să ia măsuri care să ducă la eliminarea fraudelor, una dintre acestea fiind creşterea numărului de inspecţii. Va exista un sistem de sancţionare a solicitărilor frauduloase adresate sistemului de asistenţă socială. Vor fi deschise linii telefonice gratuite şi pagini web pentru „sesizări" venite din partea publicului larg, cu privire la eventuale fraude, aceste „sesizări" urmând să fie verificate.

„În România, acoperirea sistemului de protecţie socială este ridicată – peste 84% dintre cetăţeni sunt acoperiţi de cel puţin un beneficiu monetar, în mod direct sau indirect. (…) Actualul context al crizei economice mondiale impune direcţionarea prioritară a resurselor financiare spre susţinerea relansării economice, în mod special către sectorul investiţiilor publice. În aceste condiţii, reformarea sistemului de asistenţă socială şi focalizarea efortului bugetar pentru sprijinirea categoriilor cele mai vulnerabile devine prioritară," se arată în documentul citat.