Costurile şi consecinţele credinţei în teoria evoluţionistă

427

În ceea ce priveşte originea omului şi a Pământului, opiniile sunt diverse şi pe alocuri confuze. Evoluţia este percepută în moduri diferite, contrariante şi nu întotdeauna clare pentru cei care au îmbrăţişat această abordare. Ceea ce este sigur este faptul că există implicaţii profunde în cazul fiecăreia dintre abordări.

Aproape două treimi (60%) dintre americani cred în evoluţia omului şi sunt de părere că „oamenii şi celelalte fiinţe au evoluat în decursul timpului", în timp ce o treime (33%) resping teoria şi îmbrăţişează opinia opusă, care susţine că „oamenii şi celelalte fiinţe au existat în forma prezentă de când au fost creaţi", potrivit unul sondaj realizat de Pew Research Center şi publicat pe 30 decembrie.

În ceea ce priveşte detaliile, jumătate din cei care au răspuns cred că „evoluţia este o consecinţă naturală a selecţiei naturale", în timp ce 24% consideră că „evoluţia a fost ghidată de Dumnezeu cu scopul creării fiinţelor în forma în care există ele astăzi". Cu alte cuvinte, cei care se declară evoluţionişti se împart în evoluţionişti convinşi şi în cei care sunt adepţii teoriei designului inteligent, care este o formă de creaţionism şi care susţine că unele caracteristici ale universului pot fi explicate prin existenţa unui creator inteligent şi nu prin procese precum selecţia naturală.

Rezultatele studiului contrastează cu concluziile unui sondaj Gallup din 2012, care relevase că 46% dintre americani cred într-un Dumnezeu prezent pe toată perioada existenţei pământului. Tot atunci, o treime dintre americani credeau în designul inteligent şi numai 15% considerau că Dumnezeu nu a avut nimic de-a face cu crearea fiinţelor.

„Dacă interpretăm corect sondajul, peste jumătate dintre americani (57%) au o opinie care se potriveşte cu designul inteligent şi care nu susţine evoluţionismul lui Darwin", explică Casey Luskin, de la Centrul Institutului Discovery de Ştiinţă şi Cultură.

Consecinţele abordării uneia sau alteia dintre aceste perspective

Fie că cineva îmbrăţişează o opinie sau pe cealaltă, acestea influenţează viaţa în ansamblul ei. O perspectivă ateistă despre lume Îl elimină pe Dumnezeu din orice aspect al vieţii, în timp ce persectiva opusă, creaţionistă, Îl consideră pe Dumnezeu o autoritate morală în orice privinţă.

În mod concret, a crede în evoluţionism şi în supravieţuirea celui mai puternic dovedeşte lipsă de repect pentru viaţă, consideră apologetul creştin Rob Phillips.  „Viaţa poate avea o semnificaţie temporală în ceea ce priveşte impactul pe care îl are viaţa ta, dar moartea ne pune în faţa unei decizii legate de ceea ce se întâmplă după moarte", explică Phillips.

Argumentul său este completat de Ken Ham, preşedinte şi fondator al Answers in Genesis (răspunsuri în cartea Genezei). Acesta consideră că a crede că nu există o autoritate supremă determină o percepţie în care viaţa umană sau animală nu are valoare. În consecinţă, această convingere influenţează perspectiva legată de avort, eutanasie şi sinucidere.

De asemenea, în cazul unor tragedii, atunci când oamenii se întreabă unde este Dumnezeu, cei care cred într-un Dumnezeu prezent şi implicat în viaţa copiilor săi ştiu că moartea vine ca urmare a păcatului, aşa cum apare în Geneza. Moartea nu este vina lui Dumnezeu, explică Ham.