eroi biblici

Un copil al lui Dumnezeu

Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui şi el va fi fiul meu (Apocalipsa 21, 7).