interpretarea bibliei

Augustin și creaţionismul – Cum a influenţat tradiţia teologică acceptarea evoluţionismului

Importanţa pe care Augustin a acordat-o filosofiei grecești a dus la o reinterpretare a relatării biblice privind originea vieţii și a creat premisele pentru alte schimbări.

O Biblie, două interpretări și 750.000 de victime de război

Despre bătălia de la Gettysburg (Pennsylvania) se știe că a fost cea mai mare bătălie din Războiul Civil American, precum și cea mai mare bătălie purtată vreodată în America de Nord. Un aspect mai puţin notat despre eveniment este acela că mulţi dintre soldaţii de atunci deţineau Biblii. Modul foarte divers în care ei interpretau textul sacru a reverberat până în America de azi, scrie Religion News, cu prilejul inaugurării unui muzeu care să reflecte rolul complex pe care l-a deţinut credinţa în Războiul Civil din SUA.

Experimentează un an "feminitatea biblică"

O tânără autoare a unui blog evanghelic şi-a propus să trăiască un an respectând toate instrucţiunile Bibliei privind femeile. Scopul ei - promovarea egalităţii între sexe.

Un text din Geneza, discutat de creştinii din Asia

Lideri creştini din Asia susţin că textul din cartea Geneza în care Dumnezeu le spune lui Adam şi Evei să „supună" pământul şi să „domnească" peste celelalte vieţuitoare a fost interpretat greşit şi folosit pentru a justifica exploatarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător.