isus

Iisus, portret detaliat – O recenzie a cărţii „Hristos, lumina lumii” de Ellen G. White

Hristos, lumina lumii nu este o carte de teologie. Ellen White nu teoretizează pe marginea vieţii lui Christos, nici nu se lansează în speculaţii teologice. Ea povesteşte viaţa lui Iisus aproape cu entuziasmul unui martor ocular: „Zi după zi lucrase pentru ei, abia luându-şi timp pentru masă sau odihnă. Criticile răutăcioase şi răstălmăcite cu care fariseii Îl urmăreau continuu făceau ca lucrarea Lui să fie cu atât mai grea şi mai obositoare; acum sfârşitul zilei L-a găsit atât de obosit, încât S-a hotărât să caute un loc liniştit, dincolo de lac” .

Mica Apocalipsă a lui Iisus

Portretul „profetului Iisus, din Nazaretul Galileii” (Matei 21:11), care prevestea că „Împărăţia Cerurilor este aproape”, primeşte nuanţa definitorie în săptămâna dinaintea crucificării. Atunci Iisus a prezentat una dintre cele mai de impact profeţii ale istoriei creştine  – o profeţie care avea să modeleze întreaga escatologie1 creştină.