preoția femeilor

Preoţia femeilor: O imposibilitate în ortodoxie

Problema hirotonirii femeilor rămâne una spinoasă, fiind mult mai disputată în Occident decât în Răsărit. În spaţiul ortodox, nu par să fie ridicate probleme de acest gen, conservatorismul teologic, tributar orientării tradiţionale, rezolvând dilema mai degrabă prin ignorarea ei. Sporadice, discuţiile cu privire la preoţia femeilor apar în cercuri restrânse, departe de interesul opiniei publice. Nu cu mult timp în urmă, ziarul „Adevărul” prezenta lucrarea de doctorat a unui preot din Galaţi, în care subiectul era abordat în mod deschis.