antiamericanism

Meseria de a fi antiamerican

Atunci când ne referim la SUA, de regulă dragostea nedisimulată se intersectează cu ura făţișă. Visul american, pe de o parte, și globalismul distructiv al „Unchiului Sam”, pe de altă parte, generează pasiuni intense, polarizări pe măsură și discursuri care menţin în viaţă cele două tabere. Paradoxal, printre antiamericani pot fi identificaţi chiar americani. Unii dintre ei sunt chiar de notorietate, așa cum este celebrul intelectual Naom Chomsky.