Cum pot să-L cunosc pe Dumnezeu așa cum este El, și nu așa cum mi-L imaginez eu?

Cunoașterea lui Dumnezeu este o aspiraţie inerentă fiinţei raţionale ce Îi recunoaște existenţa.

Este sinceritatea de ajuns?

Pentru a avea o însemnătate, sinceritatea trebuie să fie legată de ceva. Este imposibil să fii sincer fără a fi sincer în legătură cu un incident sau o problemă anume, iar acest lucru înseamnă că sinceritatea și credinţa nu pot fi separate.

Copii și moștenitori ai lui Dumnezeu

Anna Delvey a pretins că este o moștenitoare germană cu un fond fiduciar de zeci de milioane de dolari. Infracţiunile sale financiare au devenit atât de notorii, încât povestea ei a fost dramatizată într-o miniserie a unei platforme de streaming.

Augustin și creaţionismul – Cum a influenţat tradiţia teologică acceptarea evoluţionismului

Importanţa pe care Augustin a acordat-o filosofiei grecești a dus la o reinterpretare a relatării biblice privind originea vieţii și a creat premisele pentru alte schimbări.

Credinţa care rezistă și în cuptorul de foc

Împăratul Nebucadneţar a fost prins în menghina iluziilor de grandoare, care aveau să-l bântuie toată viaţa. Prin visul neobișnuit pe care l-a avut, Dumnezeu i-a dezvăluit că el și imperiul Babilonului erau doar capul de aur al acelui „chip mare” (Daniel 2:31), dar Nebucadneţar a refuzat să accepte faptul că era la fel de trecător...

De ce cred că oamenii (nu) sunt buni în esenţa lor

Unii cred că toţi oamenii, în adâncul sufletului lor, sunt buni. O perspectivă cu care cei care au traversat perioade de criză majoră (cum a fost cel de-al Doilea Război Mondial) s-ar putea să nu fie de acord.

Cum ar trebui să-mi cer iertare?

A cere iertare este unul dintre cele mai demne lucruri pe care le poate face un om care a greșit.

Oare Dumnezeu îmi este alături?

„Atunci când eram mică, simţeam că Îl am pe Dumnezeu alături, dar acum mă simt atât de singură! Oare Dumnezeu a fost cu mine atunci?”

Care este scopul pentru care ne-a creat Dumnezeu?

Viaţa este un mister fascinant și o provocare continuă. Și totuși, de multe ori nu ne mulţumim cu o experimentare simplă a fenomenului vieţii.

De ce este importantă creșterea spirituală

Întotdeauna am admirat oamenii care știu cum să aibă grijă de plante. Îmi amintesc că mama mi-a cumpărat un cactus în copilărie, după ce am implorat-o să îmi ia o plantă în ghiveci. Eram fascinată de ideea că voi investi timp și energie în cactusul meu, iubindu-l, udându-l și așteptând să înflorească. Cât de greu...

Un Dumnezeu care ne împlinește nevoile după bogăţia Lui

„Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre după bogăţia Sa, în slavă, în Iisus Hristos” (Filipeni 4:19). Printre versetele mele biblice favorite se numără și cel scris de Pavel bisericii din Filipi, deși motivul acestei preferinţe s-a schimbat de-a lungul timpului.

Cel care nu putea trăi știind că eu muream

Poveștile de dragoste au abilitatea de a ne cuceri prin detaliile unei frumuseţi mereu proaspete, de a umbri incertitudinile legate de trăinicia lor, de a introduce pe ușa din faţă speranţa că, într-o zi, vom trăi și noi scenariul uneia dintre ele și că semnătura eternităţii va rămâne lizibilă pe el.

Rugăciunea și sensul vieţii

Te-ai întrebat vreodată dacă rugăciunile tale sunt mai mult decât un dialog cu tine însuţi, o proiecţie a propriilor tale dorinţe, un produs al imaginaţiei tale febrile? Te-ai gândit uneori că rugăciunea este un act iraţional, ba chiar ridicol, câtă vreme Dumnezeu știe totul? Ai fost frustrat că rugăciunile tale nu au primit răspuns?

1.000 de ani mai târziu

Creștinismul este, în mod esenţial, construit pe convingerea că viaţa și misiunea lui Iisus Hristos pe pământ au fost o continuare și o împlinire a revelaţiei lui Dumnezeu din perioada anterioară, numită Vechiul Testament.

Credinţa fără leac

Dacă privim sincer în jur și în noi înșine, descoperim că prăpastia dintre mentalitatea celor care apelează strict la rugăciune în detrimentul tratamentelor medicale și esenţa mentalităţii creștine nu este atât de adâncă pe cât pare. Însă ea rămâne o prăpastie.

Taie legăturile și urmează planul lui Dumnezeu

Ezechia a fost cel de-al treisprezecelea rege al lui Iuda și un conducător bun, spre deosebire de Ahaz, tatăl său. Ahaz, regele idolatru, a rămas cunoscut pentru căile lui nelegiuite, pentru că s-a lepădat de Dumezeu, s-a închinat dumnezeilor străini, a încheiat o alianţă primejdioasă și compromiţătoare cu Asiria și a contribuit la îndepărtarea lui...

Răspunsuri ascunse la vedere

Am crescut la graniţa dintre două universuri distincte, nu geografice, ci spirituale. Acolo, dincolo de această linie subtilă, trăia mai mult de jumătate din familia mea lărgită, cu o viziune diferită asupra lumii.

Dumnezeul tuturor | Viziunea divină asupra diferenţelor noastre

Prima parte a vieţii mele a fost marcată de multiple bariere care mă plasau într-un statut minoritar.

Încredere în planurile lui Dumnezeu

Privind în urmă, știu că Dumnezeu nu numai că mi-a împlinit dorinţele inimii, dar mi-a dat mult mai mult. Partea mea a fost să mă predau Lui și să mă încred în înţelepciunea și scopurile Lui pentru viaţa mea.

Înfruntarea înșelăciunii: de la Iisus la internet

Să ne întoarcem în timp în zilele în care Iisus a rostit cuvintele Sale apocaliptice. În acele momente, El era mai preocupat să ne pună în gardă împotriva primejdiei înșelăciunii decât să ne ofere o dezvăluire a viitorului.

„Credinţa ta te-a vindecat!” | Vindecarea, un miracol (chiar dacă are loc într-un ritm lent)

Suferinţa este parte din experienţa umană, la fel ca moartea (și chiar mai mult decât impozitele). Sunt fizioterapeut și văd în fiecare zi, în clinica unde lucrez, oameni care caută ajutor pentru durerea lor. Am avut și eu de dus propria-mi luptă cu durerea. M-am rugat, însă vindecarea nu a venit. În mijlocul chinurilor, am...