Nu ne-a ajuns vreo îndoială peste puterea noastră

Fără a căuta vreodată îndoiala, am întâmpinat-o adesea cu interes și recunoștinţă. Nu am fugit de ea, ci mai degrabă i-am căutat astâmpăr.

De ce cred în Dumnezeu

Când suntem lângă un om care suferă, Dumnezeu este, prin noi, lângă omul acela. Iar el Îl poate zări ușor dacă nu Îi umbrim prezenţa cu propria noastră frică.

Cred în Dumnezeu și când tace

Nu am avut experienţa unei convertiri cu tunete și fulgere, ci mai degrabă Dumnezeu mi S-a descoperit ca „un susur blând și subţire“. (1 Împăraţi 19:12).

În spatele oricărei vieţi este o hartă

„Mi-a fost foarte dificil să-mi găsesc drumul în această lume, își justifica Heather Tanner, dorinţa de a fi înmormântată cu o hartă.

Aș vrea să urlu: „Este!”

Știu că exiști pentru că Te întâlnești cu mine în fiecare zi. Și, să știu că ești, îmi este de ajuns. Ba, chiar mai mult, aș vrea să urlu: „Este!“

Urmele (ne)credinţei

Consider că îndoiala este o componentă a credinţei și nu opusul ei. Mi-au trebuit mulţi ani ca să pot spune asta fără o mare vinovăţie.

Cred, Doamne, ajută necredinţei mele!

M-am născut într-o familie adventistă. Asta însemna destul de multe, inclusiv sentimentul că propria tradiţie religioasă reprezintă singurul adevăr.

Născut încă o dată | Inimaginabilul schimbării personale

„Drept răspuns, Isus i-a zis: «Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.»“ (Ioan 3:3)

Funia de dragoste

„Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muștar, aţi zice muntelui acestuia: «Mută-te de aici colo», și s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.“

A oprit Biserica progresul chirurgiei?

O legendă urbană spune că Biserica s-a opus cu vehemenţă disecţiei pe cadavre prin decrete medievale de interdicţie sau de limitare a acestei practici. Biserica ar fi frânat, astfel, dezvoltarea medicinei și a chirurgiei. Istoria infirmă însă această percepţie.

Eșecul schimbării. O perspectivă biblică

Pentru claritatea și eficienţa argumentării, vom restrânge definiţia schimbării la acele transformări care afectează obiceiurile de viaţă și de muncă. Obiceiurile stau cel mai des în calea reușitei și a performanţei.

Scurt mit urban despre „ochelarii de cal din coperte de Biblie“

Sintagma „Crede și nu cerceta“ a devenit, de-a lungul secolelor, o armă tăioasă, folosită în mod deliberat de criticii creștinismului pentru a-i răni și discredita pe susţinătorii acestei religii, acuzându-i de îngustime a minţii și de bigotism.

Biblia din care a citit Shakespeare

Cei care au tradus Biblia nu și-au imaginat că avea să fie tipărită în peste un miliard de exemplare sau că ar fi relevantă chiar și în „era social media".

Dumnezeu și istoria: o perspectivă biblică

Istoria este un proces ciclic, susţine Socrate. Istoria este liniară, conducând spre împlinirea unui scop ales de Dumnezeu, proclamă profeţii biblici.

Ce să facem cu pasajele „plictisitoare” ale Bibliei?

Autoarea creștină Beth Moore cataloga cândva cartea Levitic drept cimitirul intenţiilor bune ale celor care încearcă să citească Biblia cap-coadă. Cu siguranţă, există creștini care pot indica mai multe pasaje și capitole biblice monotone, aride, mărturisind că le ocolesc ori le citesc din obligaţie, dar ce ar trebui să facem cu pasajele „plictisitoare” ale Bibliei?

Înaintea timpului lor? Reforma din Rusia secolului al XV-lea

Uitaţi-vă într-o enciclopedie. Întrebaţi un student la istorie. Discutaţi cu un cleric. Cuvântul „reformă” va face referire la mișcarea religioasă din secolul al XVI-lea care a zguduit din temelii Biserica Romano-Catolică din Europa.

Avem sau nu nevoie de biserică?

Biserica se referă la nevoia noastră de comuniune, de a învăţa să avem părtășie cât încă suntem aici pe pământ și la slujirea celor din jurul nostru.

Războaiele religioase și libertatea religioasă: o istorie controversată

Deși astăzi societatea occidentală acceptă în general că libertatea credinţei și a exprimării religioase este un drept înnăscut al omului, această poziţie a apărut numai după secole de intoleranţă și persecuţie religioasă și după secole de ură interreligioasă atât de puternică, încât a generat frecvent războaie de religie.

Rotativa guvernamentală

Aţi fost vreodată măcinaţi de gândul că propria existenţă, pe lângă faptul că este efemeră, este o întâmplătoare și neîntreruptă pendulare între Bine și Rău?

Ajutorul celor neajutoraţi

Câteodată viaţa ne pune în faţa unor schimbări radicale. Pe Narayanan Krishnan un astfel de moment l-a determinat să vină în ajutorul celor neajutoraţi.

Insomnia și pasărea lui Dumnezeu

Carolynn Yakush a moștenit de la bunicii ei cehoslovaci gustul pentru viaţa bună, iar de la mamă și din școlile creștine în care a învăţat, interesul pentru credinţă. Dar dorinţa după bani și o viaţă de lux a eclipsat, pentru mulţi ani, preocupările ei spirituale și religioase. Totuși, într-o bună zi, aproape fără să se...