„Către toate direcţiile… Cum vei ști încotro s-o apuci?”

Cartea scriitorului John Ortberg, „Către toate direcţiile... Cum vei ști încotro s-o apuci?”, propune ca temă de reflecţie discernerea voii lui Dumnezeu cu privire la viaţa noastră.

„Scandalul harului” | Un Dumnezeu care iartă (chiar și) ucigașii

Un Dumnezeu care iartă orice păcat, oricât de monstruos, poate fi o pricină de poticnire pentru cei care cred că trebuie să existe niște limite rezonabile ale iertării. Dar este și motiv de speranţă vie pentru cei care se simt prea păcătoși ca să-L mai caute.

Nobilul supliciu al iertării

Știm că iertarea autentică e creştinească, e de dorit. Și ştim şi că iertarea autentică e plăcută la primit. Dar oare ne cere Dumnezeu să iertăm în orice circumstanţă?

Hudson Taylor | Când munţii se dau la o parte

Hudson Taylor a întreprins unsprezece călătorii între Europa și China, iar misiunea sa a prosperat, având una dintre cele mai complexe viziuni de evanghelizare.

Ce mai citim despre sfârșitul lumii?

Din 2004, de când Google oferă statistici despre căutările utilizatorilor, au existat patru mari subiecte care au generat o creștere semnificativă a căutărilor pe Google cu privire la sfârșitul lumii.

Raţiuni ale inimii de Clifford Goldstein | Ai motive să crezi

Clifford Goldstein, s-a aventurat să dezbată întrebările cele mai grandioase: Există adevărul? Îl putem cunoaște? Există Dumnezeu și are El de-a face cu mine? Are viaţa vreun sens?

Interesul superior al copilului etern

Pe canapelele psihologilor se revarsă, în râuri, lacrimile adulţilor care dau o voce copilului interior. Copilul pus pe locul doi, după interesele personale ale părintelui, copilul ale cărui nevoi au fost invizibile, copilul ironizat în momentele lui formative, copilul exclusiv criticat, copilul tratat cu asprime, copilul bătut, copilul abuzat, copilul care a suferit la cheremul...

Cum reacţionezi când ești jignit?

În Predica de pe Munte, Iisus S-a declarat categoric împotriva insultei și a agresiunii, considerându-le condamnabile. Așadar, cum reacţionezi când ești jignit?

Revelaţia scrisă

De ce a ales Dumnezeu să Se reveleze printr-un text sacru? Nu existau și alte modalităţi? Mai inspiră Dumnezeu astăzi scripturi?

Vinovăţia. Întunericul meu sau lumina Lui?

Există o presupusă inevitabilitate cu privire la întunericul care cade asupra noastră, un întuneric care ne cuprinde prin toate mijloacele posibile.

Despre filtre şi indicii | Erorile interpretărilor politice şi teologice

Concluziile noastre cu privire la ce este real, autentic sau, cel puţin, credibil sunt condiţionate întotdeauna de filtrele prin care ne parvine „realitatea“.

Iertarea: o formulă pentru noi începuturi

Iertarea se află în centrul procesului de vindecare, deoarece iertarea favorizează noi începuturi – atât pentru cel care iartă, cât și pentru cel iertat.

Schimbarea de perspectivă

Iisus a schimbat perspectiva celor cu care dialoga. Evanghelia lui Luca ne arată un Iisus care nu refuză să Se implice social, dar refuză să Se implice în maniera în care I se cere să o facă.

Inspiraţia divină | Suflarea lui Dumnezeu peste profeţi

Când auzim cuvântul „inspiraţie”, ne gândim de obicei la cea artistică, însă ce se înţelege prin „inspiraţie divină”? Cum se petrece aceasta?

Vechiul Testament și Noul Testament | Unitatea Scripturii

Biblia are 66 de cărţi scrise de autori diferiţi pe parcursul a circa 1.500 de ani. Există totuși o temă comună, un laitmotiv? Dacă da, care este acesta? Există un Dumnezeu al Vechiului Testament și un Dumnezeu al Noului Testament?

Istorie, adevăr și istoria adevărului

Ideea că Iisus cel istoric poate fi descoperit doar prin metodologia istorico-criticismului impune textului biblic un tipar limitativ de analiză.

Greșeli în identificarea greșelilor din Biblie

Există greșeli în Biblie? Dacă da, ce fel de greșeli și cum afectează ele caracterul inspirat al ei? Există contradicţii între autorii Bibliei? Cum se explică acestea?

Traducerile Bibliei

Cititorul obișnuit al Bibliei folosește o traducere. De unde știm că o traducere este bună? Din punct de vedere tehnic, este impropriu ca o traducere să fie evaluată drept bună, mai puţin bună, rea sau foarte rea. Emiterea unor judecăţi de valoare în privinţa unei traduceri a Bibliei nu are întotdeauna efecte constructive. Dimpotrivă, astfel de...

Scrieri sacre

Cum se deosebesc Scripturile creștine de textele sacre necreștine (Coran, Vedele, Dharmele, Cartea lui Mormon etc.)?

Temeinicia manuscriselor biblice

Ce garanţii avem că textele de pe care s-au făcut traducerile moderne ale Bibliei reflectă originalul?

Dilema cu privire la profeţiile biblice neîmplinite

În Biblie există predicţii. Toate predicţiile din trecut s-au împlinit? Dacă nu, ce spune neîmplinirea unora dintre ele despre credibilitatea Bibliei?