Biblia în limba română a împlinit 325 de ani

171

Anul acesta s-au împlinit 325 de ani de la tipărirea Bibliei de la Bucureşti (1688) sau Biblia Cantacuzino - prima traducere completă a Bibliei în limba română.

Cu această ocazie, Muzeul Naţional Cotroceni găzduieşte de astăzi o expoziţie intitulată „Io Şerban Cantacuzino voievod, din mila lui Dumnezeu domn şi oblăduitor al Ungrovlahiei – o domnie între tradiţie şi inovaţie". Voievodul Şerban Cantacuzino (1678 – 1688) a susţinut traducerea şi tipărirea în limba română a principalelor cărţi sfinte, aducându-şi astfel o contribuţie majoră la transmiterea către credincioşi a mesajului divin.

Scrisă cu caractere chirilice, titlul ei complet era „Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament". Traducerea s-a bazat pe versiunea lui Nicolae Milescu a Septuaginta, revăzută de „oamenii locului", cu aportul fraţilor Greceanu (Radu şi Şerban), fiind tipărită în Ţara Românească cu ajutorul principelui Șerban Cantacuzino (1678-1688). Această Biblie a pus o piatră de temelie la dezvoltarea limbii române scrise, pentru mult timp ea fiind Biblia standard folosită de către Biserica Ortodoxă Română.

Expoziţia va fi deschisă până pe 13 ianuarie 2014, putând fi vizitată de marţi până duminică între orele 9:30 – 17:30.

Sursa: Agerpres