epuiyare

Pericolul muncii până la epuizare

Într-o societate în care orele de muncă suplimentare sunt un fenomen obişnuit, poate cei mai afectaţi de acest fenomen sunt angajaţii care lucrează peste program, a căror sănătate fizică şi psihică este profund periclitată. Efectul se răsfrânge însă şi asupra companiei.