Știinţa uimitoare: fierbe, îngheaţă și se evaporă, în același timp

374

Un experiment realizat cu ciclohexan ne demonstrează cât de uimitoare poate fi știinţa. Substanţa respectivă se află concomitent în cele trei faze ale  materiei: lichidă, solidă și gazoasă. Nu doar ciclohexanul are o astfel de „capacitate“. Și apa, și multe alte substanţe pot reacţiona la fel dacă sunt aduse la punctul triplu – un punct determinat de o temperatură și o presiune specifice.