Tot mai mulţi americani nu mai cred în Holocaust

274

O treime dintre americani cred că „substanţial mai puţini” evrei au fost uciși în Holocaust decât cifra oficială de 6 milioane – este concluzia unui nou studiu al Conferinţei Revendicărilor Materiale a Evreilor Împotriva Germaniei, prezentat cu ocazia Zilei Comemorării Holocaustului, din 19 august.

Organizaţia a fost înfiinţată în 1951 și gestionează programe prin care se oferă despăgubiri directe evreilor, victime ale persecuţiei naziste. În plus, contribuie la revendicarea și returnarea proprietăţilor evreiești pierdute în timpul Holocaustului.

Potrivit studiului, 70% dintre americani cred că oamenii acordă prea puţină atenţie Holocaustului în comparaţie cu câtă ar trebui, iar 58% cred că ceva asemănător cu Holocaustul ar putea să se întâmple din nou. Cu toate acestea, dintre participanţii la studiu 31% nu cred că 6 milioane de evrei au fost uciși în timpul Holocaustului, ci cred că numărul real de morţi este cu cel puţin 2 milioane mai mic. Această convingere o au și 41% dintre mileniali.

Aproape 45% dintre americani nu au putut numi nici un singur lagăr de concentrare, iar procentul a fost chiar mai mare printre mileniali, 49%. Două treimi, adică 66% dintre mileniali, nu au putut explica ce s-a întâmplat la Auschwitz, cea mai înfiorătoare tabără a morţii din câte au existat în Europa și al cărei nume a devenit sinonim cu genocidul.

Dintre cei intervievaţi, 15% cred că ar trebui să li se permită oamenilor să afișeze astăzi sloganuri sau simboluri naziste, în timp ce 11% spun că este acceptabil să aibă opinii neonaziste. În plus, aproximativ 68% dintre americani cred că în prezent există antisemitism în SUA. În ciuda procentelor îngrijorătoare, 93% dintre cei chestionaţi consideră că Holocaustul trebuie predat în școli, în timp ce 96% cred că genocidul s-a întâmplat cu adevărat.

Prin acest studiu, cercetătorii subliniază o lipsă îngrijorătoare de cunoștinţe de bază despre genocidul din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Președintele Conferinţei, Julius Berman, a declarat că este „vital să se iniţieze un dialog pentru înţelegerea Holocaustului, astfel încât generaţia viitoare să fie bine informată”. În plus, Berman și-a exprimat îngrijorarea asupra faptului că „generaţia de astăzi nu are cunoștinţe de bază despre aceste atrocităţi.”

Potrivit organizaţiei, există „lacune critice atât în conștientizarea faptelor de bază, cât și în cunoașterea detaliată a Holocaustului” în societatea americană, subliniind că școlile din Statele Unite trebuie să furnizeze o educaţie mai cuprinzătoare asupra faptelor petrecute la momentul acela.

Regimul nazist al lui Adolf Hitler a ucis aproximativ 6 milioane de evrei înainte și în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Naziștii au ucis de asemenea milioane de civili din Europa de Est, prizonieri sovietici de război, persoane cu dizabilităţi, homosexuali și prizonieri politici. Estimările numărului total de decese ajung la 15-20 de milioane de persoane.