Banca Mondială a calculat costurile rasismului în România

17

România pierde anual un miliard de euro din cauza problemelor de integrare a rromilor. Faptul că doar unul din doi rromi apţi de muncă lucrează, provoacă o pierdere de 887 milioane de euro pentru productivitatea României, se arată în studiul „Costurile economice ale excluderii rromilor” întocmit de Banca Mondială și citat de ziarul Gândul.Documentul  analizează integrarea rromilor și în mediul din Bulgaria, Cehia și Serbia.  În aceste ţări pierderile sunt estimate la 526, 367, respectiv 231 milioane de euro. Banca Mondială a atras atenţia asupra faptului că aceste costuri sunt stabilite pe baza estimărilor oficiale cu privire la populaţia romă. Însă în cazul în care estimarea ar utiliza și informaţii din alte surse,  pierderile economice ar putea însuma 5,7 miliarde de euro.

Unul dintre principalele deficite semnalate de studiul Băncii Mondiale este nivelul scăzut ale angajării şi salarizării rromilor. Din această cauză, populaţia rromă aptă de muncă plăteşte mai puţine impozite şi contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat. Acest fapt conduce la pierderi fiscale de până la 202 milioane de euro. Banca Mondială consideră că educaţia de calitate şi de lungă durată va duce, în timp, la diminuarea acestor pierderi.

„Câştigurile fiscale anuale care ar putea fi realizate prin estomparea sincopelor la nivelul oportunităţilor de angajare sunt mult superioare costului total aferent investiţiilor în învăţământul public pentru toţi copiii rromi; adică de 7,7 ori în Bulgaria, de 7,4 ori în Cehia, de 2,4 ori în România şi de 3,3 ori în Serbia,” se arată în studiu.

Dacă populaţia majoritară din România are o rată de absorbţie în câmpul muncii de aproximativ 60%, populaţia rromă are o rată de angajare de aproximativ 13%. „Pentru că populaţiile majoritare din Europa Centrală şi de Est sunt supuse unui proces de îmbătrânire rapidă, participarea rromilor cu drepturi egale pe piaţa muncii este esenţială pentru sprijinirea costurilor naţionale în creştere cu pensiile, sănătatea şi altor costuri aferente vârstelor înaintate,” se mai arată în studiu.