6 august: Ortodocșii sărbătoresc Schimbarea la Faţă a Domnului

21

Creştinii ortodocşi şi catolici sărbătoresc astăzi, 6 august, una dintre cele mai mari sărbători creştine, Schimbarea la Faţă a Mântuitorului pe Muntele Tabor, notează Agerpres.

Sărbătoarea rememorează ocazia în care, îndreptându-se către Ierusalim, Domnul Iisus și trei dintre ucenicii săi (Petru, Iacov și Ioan) au ajuns în dreptul Muntelui Tabor. Au urcat pe munte să se roage și, în timp ce se rugau, cei trei ucenici au observat cum faţa Mântuitorului se transformă, devenind din ce în ce mai luminoasă, iar hainele Sale erau albe ca zăpada. În această lumină, cei trei au mai văzut doi bărbaţi, pe Moise şi pe Ilie, stând de vorbă cu Iisus.

Câteva momente mai târziu, un nor de lumină i-a învăluit pe toţi şi s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea; de El să ascultaţi" (Matei 17:5), după care, ucenicii, înspăimântaţi, au căzut cu feţele la pământ. Isus le-a spus să nu se teamă și să se ridice. Făcând astfel, ucenicii au văzut că Iisus rămăsese singur. El le-a poruncit să nu spună nimic nimănui despre ce au văzut, până după învierea Sa.

Sărbătoarea Schimbării la Faţă este considerată în ortodoxism „sărbătoarea îndumnezeirii naturii omeneşti şi a participării trupului trecător la bunurile veşnice”.