Chirurgul

Iisus cunoștea gândurile oamenilor și de aceea mânia Sa împotriva lor era întotdeauna chirurgicală – adică nu doar precisă, ci și terapeutică.

Iisus, Fiul lui Dumnezeu

Chiar și în această epocă seculară, cel mai mare grup de credincioși din lume – o treime din populaţia  Pământului – se închină lui Iisus din Nazaret, recunoscându-L ca Dumnezeul etern care a luat trup de om. Alte milioane – printre care musulmani, baha’i, hinduși, budiști și alţii – recunosc înţelepciunea și compasiunea lui Iisus,...

Cine este Iisus?

Numele creștinilor derivă din numele lui Iisus Hristos. În prezent, există 2,38 miliarde de adepţi ai creștinismului la nivel global, dar o mare parte din populaţia lumii nu știe nimic sau știe prea puţin despre cine este Iisus Hristos. Un studiu efectuat de compania Baxter Research în 2007 a arătat că 30 de milioane de...

Iertarea: o formulă pentru noi începuturi

Iertarea se află în centrul procesului de vindecare, deoarece iertarea favorizează noi începuturi – atât pentru cel care iartă, cât și pentru cel iertat.

Schimbarea de perspectivă

Iisus a schimbat perspectiva celor cu care dialoga. Evanghelia lui Luca ne arată un Iisus care nu refuză să Se implice social, dar refuză să Se implice în maniera în care I se cere să o facă.

Calea către Hristos | Recenzie de carte

„Calea către Hristos“ reprezintă o chintesenţă a convingerilor autoarei şi a modului în care a înţeles relaţia omului cu Dumnezeu.

Hermeneutica hristocentrică | Perspective și provocări pentru interpretarea biblică

Principala problemă a oricărei hermeneutici centrate pe Evanghelie rezidă în stabilirea relaţiei potrivite între Hristos și Biblie.

Întâlniri | Recenzie de carte

În cartea „Întâlniri“, Iisus este impresionant. Maniera în care Se apropie empatic de fiecare, în care răspunde celor mai ascunse gânduri, este o mărturie a divinităţii Sale.

Fiul lui Dumnezeu? Pledoarie pentru Isus | Recenzie de carte

Cartea „Fiul lui Dumnezeu? Pledoarie pentru Isus“ provoacă atât ateul și agnosticul, cât și creștinul convins sau plin de întrebări să privească persoana lui lisus din Nazaret într-o nouă lumină.

Cine a mutat piatra?

Învierea este un fapt istoric. Iar credinţa creștină este invalidă fără ea.

Suntem doar Noi și Adevărul. Cine pe cine judecă?

Adevărul (metafizic) nu se lasă judecat de noi. Conform Bibliei, El așteaptă să fie crezut și acceptat, pentru a putea fi înţeles și evaluat. Altminteri, Adevărul este Cel care ne judecă.

„Dar voi cine ziceţi că sunt Eu?”

Adresându-le ucenicilor o întrebare perenă, întrebarea întrebărilor, Iisus a vrut să obţină de la noi răspunsul răscumpărător pe care îl căuta: o mărturisire esenţială pentru ucenicie.

De ce am crede că Iisus este și divin, și uman?

Ar putea exista vreun plan mai mare, mai cuprinzător sau mai eficient pentru salvarea fiinţelor umane căzute decât cel conceput și oferit în persoana Domnului Iisus Hristos?

Emanuel, Dumnezeu cu noi

Cine este Iisus Hristos? Doar un evreu din secolul I? Ideea că un om din primul secol, oricât de măreţ ar fi fost el, ar putea avea ultimul cuvânt în toate aspectele vieţii este greu de tolerat. Iar pretenţia ca oamenii să își predea Lui viaţa are implicaţii și mai alarmante. Cine este El?

Ce a spus Iisus despre El Însuși

Foarte mult timp s-a consumat cu dezbaterea tainelor pe care le presupune întruparea. Aproape toată lumea crede că Iisus a fost și este Dumnezeu. Dar cum rămâne cu natura Lui umană? În ce măsură a fost și om? Era El la fel ca noi sau nu? Răspunsul nostru pare să depindă de modul în care...

Vocabularul atipic al lui Iisus

Din discursul unui orator desăvârșit, cum a fost Iisus, ne-am aștepta să lipsească patima sau termeni care impietează.

Rabinul care (nu a fost niciodată rabin) nu va fi niciodată uitat

În condiţiile în care nimeni nu putea deveni cărturar fără pregătire formală, este cu adevărat remarcabil că, deși lipsit de educaţie formală, Iisus a fost totuși recunoscut ca „Rabbi“.

Contextul narativ iudaic al cuvintelor lui Iisus

Maniera de a comunica a lui Iisus nu putea fi străină de contextul iudaic al vremii. Într-o cultură eminamente orală, naraţiunile ocupau un loc important.

Cum decodam un mesaj criptic al lui Iisus

Interpretarea biblică este neîndoielnic una dintre cele mai mari provocări ale cititorului Bibliei. Care sunt principiile hermeneutice esenţiale de care avem nevoie?

Cum a folosit Iisus Scripturile ebraice

Când citim Evangheliile, putem deveni contrariaţi de modul în care Iisus Hristos interpretează Scripturile ebraice.

Stilistica discursului lui Iisus

Evangheliile înregistrează discursul lui Iisus în contextul unei culturi orale. În acest context, cum evaluăm discursurile criptice ale lui Iisus?