Ateii militanţi și fundamentaliștii creștini „au o caracteristică în comun”

33

„Ateii militanţi și fundamentaliștii creștini au un singur lucru în comun: și unii, și alţii citesc Biblia greșit". Prin această constatare, Kerry Walters, profesor de filosofie la Gettysburg College, încearcă să evidenţieze maniera în care oamenii citesc același text biblic și ajung nu doar la concluzii diferite, ci și eronate.

Opinia profesorului american, exprimată într-un articol publicat de Huffington Post, sugerează că ateii militanţi din jurul lui Richard Dawkins atacă Biblia, considerând-o ca o colecţie monstruoasă de falsitate și imoralitate. Conform interpretării lor, Dumnezeul Vechiului Testament apare ca fiind rasist, homofob și nu de puţine ori recurgând la infanticid și genocid.

Elementul paradoxal al atitudinii faţă de Biblie este că, deși ateii și fundamentaliștii creștini sunt în tabere diferite în ceea ce privește atitudinea lor faţă de Biblie, se întâlnesc într-un punct comun atunci când este vorba de citirea literală a Bibliei. Aceasta se datorează faptului că fundamentaliștii creștini insistă ca fiecare literă și cuvânt să fie considerate ca provenind direct de la Dumnezeu. Prin urmare, o lectură a acestora nu poate fi decât literală. Practic, deși premisa de la care se pleacă este diferită, abordarea literală este comună atât pentru atei, cât și pentru fundamentaliști.

În opinia lui Walters, marea greșeală făcută de ambele tabere constă în neînţelegerea faptului că Biblia poate fi comparată mai degrabă cu un fel de bibliotecă, constând dintr-o colecţie de cărţi, și nu doar o singură carte. Drept urmare, se ignoră faptul că Scriptura este compusă din genuri diferite, precum poezia sau istoria. A nu lua în considerare acest aspect conduce la concluzii eronate.

Un exemplu al înţelegerii diferite ale aceluiași text biblic, plecând de la motivaţii diferite, este oferit de YouVersion, o Biblie online care pune la dispoziţia cititorilor diferite versiuni şi traduceri ale Bibliei. Aceeași aplicaţie este folosită însă și de unii atei din America. Aceștia din urmă o folosesc nu pentru a se informa, ci pentru a le „deschide ochii" creştinilor, arătându-le că ceea ce cred este greşit, mai ales în ceea ce priveşte căsătoria între persoane de acelaşi sex.

Tendinţa unei asemenea citiri preferenţiale este semnalată de scriitorul american Neale Donald Walsch, cunoscut pentru seria de cărţi Conversaţii cu Dumnezeu. Alarmat de tendinţa evidentă a societăţii de a citi selectiv Biblia, Walsh a notat într-un articol că are o problemă cu „oamenii care folosesc Biblia în «stil bufet», alegând numai acele versete care se potrivesc scopului lor sau opiniei personale".

Adoptarea unei atitudini corecte faţă de textul biblic, prin evitarea citirii selective a acestuia și a unei lecturări nenuanţate, într-o manieră literară, constituie preocuparea multor teologi. Unul dintre aceștia este Mark Driscoll, unul dintre cei mai populari (și controversaţi) predicatori din lumea de astăzi.

În opinia sa, stabilirea contextului reprezintă o parte foarte importantă în mecanismul interpretării. El consideră că există un context istoric, dar și unul cultural care sunt necesare a fi luate în calcul atunci când se citește Biblia. De asemenea, teologul american menţionează faptul că adeseori cititorii au tendinţa de a interpreta izolat versetele biblice, ignorând faptul că acestea au un context imediat. Pentru evitarea unor erori de interpretare, Driscoll insistă și asupra importanţei recunoașterii dacă textul lecturat este caracterizat de un limbaj literar sau unul figurat.

Nu în ultimul rând, Driscoll consideră că Scriptura trebuie lăsată să se interpreteze singură. Aceasta presupune ca persoana care citeşte să examineze tot ce are de spus Biblia asupra unui subiect pentru a se evita capcana citirii doar a unor texte izolate pe marginea cărora să concluzionăm eronat.