Biserica Adventistă din România susţine revizuirea Constituţiei

312

Printr-un comunicat de presă, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România face publică decizia de a sprijini demersul Coaliţiei pentru Familie, care cere modificarea Constituţiei astfel încât aceasta să afirme viziunea tradiţională, biblică, asupra familiei, ca o uniune consimţită între un bărbat și o femeie.

Conform articolului 48, alineatul 1, din Constituţia României, „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.” Această definire a căsătoriei, care lasă loc interpretărilor, se dorește acum a fi schimbată.

Un Comitet de Iniţiativă format din 16 persoane a alcătuit un proiect de lege în acest sens, care a apărut deja în Monitorul Oficial în data de 25 noiembrie 2015. Conform acestui proiect, alineatul 1 din articolul 48 al Constituţiei ar trebui să spună următoarele: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinţilor de a asigura creșterea, educaţia și instruirea copiilor.”

Motivaţia iniţiatorilor proiectului este că „protejarea familiei înseamnă protejarea continuităţii României ca naţiune”, iar familia ca uniune între un bărbat și o femeie „este singura relaţie interumană ce asigură mediul propice nașterii, creșterii și educaţiei acestor generaţii în spiritul valorilor societăţii românești”. Pentru a sprijini iniţiativa, un număr de 23 de asociaţii și ONG-uri s-au organizat în Coaliţia pentru Familie, ce se autodescrie ca o „iniţiativă civică fără personalitate juridică, independentă de orice partid politic și neafiliată confesional, deschisă celor care împărtășesc valorile familiei”.

Contactate de către Comitetul de Iniţiativă, 14 biserici din România, printre care Biserica Ortodoxă Română, Biserica Baptistă, Biserica Luterană, Biserica Penticostală, Biserica Catolică, Alianţa Evanghelică din România, Biserica Reformată și, acum, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, și-au dat concursul pentru a sprijini iniţiativa civică.

Biserica Adventistă din România consideră că „solicitarea este în acord atât cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cât și cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care operează în mod intenţionat cu noţiunea de «bărbat și femeie» și nu cu cea de «soţi» în ceea ce privește recunoașterea dreptului la căsătorie și consacrarea dreptului de a întemeia o familie” și, prin urmare, „ solicită public și încurajează susţinerea practică a tuturor demersurilor de modificare a articolului 48, alineatul 1, din Constituţia României”, se precizează în comunicatul de presă dat de conducerea Bisericii Adventiste din România.

Conform președintelui Bisericii Adventiste din România, pastorul Ștefan Tomoiagă, mesajul Bisericii Adventiste are rolul să reafirme și să promoveze valoarea familiei și a căsătoriei așa cum este definită în paginile Bibliei, cu respect însă pentru opiniile celor care gândesc diferit și fără a apela la constrângeri. „Încurajăm membrii să dea semnătura” este mesajul președintelui Tomoiagă pentru toţii enoriașii care sunt de acord cu această iniţiativă civică. Pastorul Dragoș Mușat, director al Departamentului de Libertate Religioasă, a declarat pentru Semnele timpului că, la solicitarea Comitetului de Iniţiativă, se va discuta despre posibilitatea unui sprijin logistic, prin punerea la dispoziţie a unui număr de voluntari, membri laici, care să primească instruire și să ajute la alcătuirea listelor cu semnături și la depunerea dosarului la Parlament.

Deocamdată, prin munca voluntarilor organizaţi în 40 de comitete judeţene, au fost strânse 825.000 de semnături. Conform legii, este nevoie de doar 500.000 de semnături, în termen de 6 luni, de la cetăţeni cu drept de vot, distribuiţi în minim jumătate din judeţele ţării, însă autorii proiectului legislativ vor să strângă cât mai multe semnături pentru a trimite un „semnal” autorităţilor cu privire la orientarea societăţii românești în privinţa acestei probleme. Depunerea dosarului și a semnăturilor la Parlament trebuie făcută până pe 24 mai 2016. Va urma procedura de avizare din partea Curţii Constituţionale, apoi votarea în Parlament a propunerii legislative.

Propunerea legislativă nu poate fi semnată online, însă cei care doresc să o sprijine pot afla cum să facă asta de AICI.