Biserica Adventistă își exprimă poziţia faţă de cazul Bodnariu

4242

Cazul familiei Bodnariu a generat în ultima vreme multe discuţii, nemulţumiri și luări de poziţie în media online, în presă, dar și la nivel diplomatic.

Întrucât situaţia implică și controverse de ordin religios, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a publicat un comunicat în care își exprimă susţinerea faţă de principiul respectării libertăţii religioase, dar și susţinerea în rugăciune a cazului familiei.

Pentru că familia Bodnariu și-a afirmat convingerea că principalul motiv de luare a copiilor de către Barnevernet a fost educaţia religioasă primită, în comunicat este amintit articolul 18 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, care se referă la libertatea oricărui individ de a-și manifesta religia și convingerile, atât în mediul public, cât și în cel privat.

De asemenea, în comunicat este inclusă și poziţia Bisericii Adventiste faţă de violenţa în familie. Biserica încurajează „eliminarea oricărei forme de violenţă din relaţiile familiale”, dar susţine integralitatea familiei și rezolvarea problemelor printr-o alternativă care să nu includă despărţirea copiilor de familie, atunci când părinţii nu sunt un pericol pentru sănătatea fizică sau psihică a celor mici.

Comunicatul se încheie cu exprimarea sprijinului în rugăciune din partea membrilor bisericii pentru găsirea unei soluţii potrivite în cazul familiei Bodnariu.