Oamenii religioși își amintesc mai rar ce visează. De ce?

453

Visele au avut un rol semnificativ în evoluţia iudeo-creștinismului. Există multe relatări de vise în Biblie, poate cel mai cunoscut fiind visul prin care îngerul Gabriel îi comunică lui Iosif că se va naște Iisus. Cu toate acestea, în mod surprinzător, un studiu recent relevă faptul că o persoană cu cât este mai religioasă cu atât își amintește mai puţin din vise decât cei care se declară nereligioși.

Visele au avut un rol semnificativ în evoluţia iudeo-creștinismului. Există multe relatări de vise în Biblie, poate cel mai cunoscut fiind visul prin care îngerul Gabriel îi comunică lui Iosif că se va naște Iisus. Cu toate acestea, în mod surprinzător, un studiu recent relevă faptul că o persoană cu cât este mai religioasă cu atât își amintește mai puţin din vise decât cei care se declară nereligioși.

Kelly Bulkeley, autor, cercetător în domeniul viselor și specialist în psihologia religiilor, într-un articol scris pentru Huffington Post, analizează rezultatele mai multor sudii efectuate de el în ceea ce privește frecvenţa cu care persoanele religioase și nereligioase își amintesc visele.

Un studiu efectuat în 2008 cu 705 adulţii americani a demonstrat faptul că oamenii care nu au frecventat niciodată serviciile religioase ale unei biserici și-au amintit mai mult visele decât oamenii care au participat la acestea mai mult de o dată pe săptămână. Cu alte cuvinte, cei mai religioși și-au amintit visele mult mai puţin decât cei mai puţin religioși.

Această constatare i s-a părut paradoxală cercetătorului american, în condiţiile rolului important pe care visele l-au jucat în tradiţiile religioase ale lumii. „Mă așteptam ca gradul mai crescut de religiozitate să fie corelat cu gradul de conștientizare a visurilor, însă realitatea este chiar opusă", a notat Bulkeley în articolul său.

Pentru a explora mai mult această relaţie aparent inversă între activitatea religioasă și reamintirea viselor, Bulkeley a efectuat un al doilea studiu folosind date de la un sondaj din 2010 având 2.992 de subiecţi. Aceste persoane au răspuns la întrebări cu privire la reamintirea conţinutului viselor, și suplimentar la întrebarea cu privire la frecvenţa participării lor la serviciul de închinare.

Similitudinea rezultatelor celor două studii a confirmat ideea potrivit căreia conștientizarea viselor este mai mare în rândul persoanelor nereligioase.

În noul său studiu efectuat în 2013, Bulkeley a analizat mai multe sute de rapoarte a viselor oferite de participanţii situaţi la ambele capete ale scării religiozităţii. Rezultatele au sugerat că, în ceea ce privește conţinutul visurilor, există o diferenţă mică între oameni religioși și nereligioși, cu excepţia unei frecvenţe mai mari de elemente asociate creștinismului existente în visele celor mai religioși. În opinia cercetătorului american, această corelaţie este în acord cu faptul că conţinutul visului reflectă cu acurateţe preocupările oamenilor din viaţa cotidiană, aspect afirmat de majoritatea specialiștilor.

Explicaţia pe care o oferă Bulkeley este că „memoria" scăzută a persoanelor religioase ar putea fi corelată cu educaţia pe care acestea le primesc în biserică. În opinia sa, cei mai religioși americani – protestanţi și catolici, mulţi dintre ei conservatori în convingerile lor – ar fi putut fi avertizaţi împotriva viselor de către autorităţile bisericești, ceea ce a avut ca efect diminuarea reamintirii lor. Așa ar putea fi explicat acest fenomen chiar dacă la nivelul experienţei de visare persoanele religioase experimentează același lucru ca și oamenii nereligioși, însă își aduc aminte mai puţin decât aceștia.

Un alt element important ce necesită a fi luat în considerare pentru înţelegerea fenomenului este dorinţa de a ne reaminti visele. Atitudinea pe care o avem faţă de vise este vitală. Dacă ne interesează ceea ce visăm, atunci mintea noastră se conformează dorinţei noastre și ne va oferi posibilitatea de reamintire a viselor, afirmă revista Psiho Life.