„Fiul lui Dumnezeu" – greu de tradus pentru musulmani

327

Traducătorii din cadrul organizaţiei Wycliffe Bible Translators au ajuns la un acord cu privire la noile standarde de traducere contextualizată a Bibliei pentru musulmani. Tensiunea a fost iscată de conotaţiile negative (sexuale) ale expresiei „Fiul lui Dumnezeu" sau „Dumnezeu Tatăl".

Wycliffe este cea mai mare organizaţie din lume cu obiectul de activitate traducerea Bibliei. Cu aproape 70 de ani de experienţă, cu proiecte desfășurate în 90 de ţări, ţinta Wycliffe este aceea de a avea o traducere a Bibliei pentru fiecare limbă de pe glob până în anul 2025 . Din cele 200 de proiecte de traduceri ale Wycliffe, între 30-40 sunt destinate unor societăţi cu puternică prezenţă musulmană.

Un punct crucial în diferenţele dintre creștini și musulmani îl reprezintă, pe lângă cartea de căpătâi a religiei, identitatea lui Iisus Christos. Dacă pentru creștini ideea de Iisus Christos Fiul lui Dumnezeu sau Dumnezeu Tatăl sunt ceva la ordinea zilei, pentru musulmani sunt adevărate obstacole. Acesta a fost și subiectul unei întâlniri din Istanbul unde participanţii, traducători, teologi, oameni de litere au dezbătut traducerea pentru contextul musulman a expresiilor „Fiul lui Dumnezeu" sau „Dumnezeu Tatăl".

Dezbaterile au debutat la începutul lunii acesteia și s-au întins pe mai multe zile. Traducătorii au susţinut că în contextul musulman expresii precum „fiu" sau „tată" care implică Divinitatea sugerează și faptul că Dumnezeu ar fi avut relaţii sexuale cu Maria. O propunere a fost aceea ca în locul expresiei „Fiul lui Dumnezeu" să se folosească „Cel preaiubit de Dumnezeu". S-a căutat sublinierea unei relaţii familiale divine în sensul relaţiei sociale, nu al relaţiei procreative.

În anii 1990 s-a făcut și experimentul „Christosul lui Dumnezeu" sau „Mesia al lui Dumnezeu", însă ulterior s-a ajuns la concluzia lipsei echivalenţei, întrucât aceste expresii nu transmit sensul de legătură familială. Cu ocazia adunării generale din vara aceasta a Presbyterian Church in America, s-a pus pe agendă discuţia referitoare la sprijinul acordat de biserică organizaţiilor care publică Biblii cu modificări. Președintele Wycliffe, Bob Creson a supus atenţiei câteva „aspecte cheie". O propunere a fost aceea de a modifica „Fiu" cu „Singurul Ales Preaiubit și Apropiat Intim al lui Dumnezeu", pentru a exprima „profunda relaţie între Dumnezeu și Iisus Christos." Mai mulţi traducători au demisionat de-a lungul timpului din Wycliffe considerând că soluţiile propuse nu sunt satisfăcătoare.

Repusă pe tapet, chestiunea a dus din nou la reevaluarea poziţiilor. Criticile cu privire la alternativele oferite vin din partea oamenilor care nu sunt la firul ierbii, care nu înţeleg tensiunile culturale și lingvistice, afirmă un traducător. „Nu este atât de simplu precum ai alege un cuvânt și îl pui în locul altuia. Mulţi oameni care obiectează gândesc doar în limba lor… Iar acum aud un zvon că Wycliffe schimbă Biblia și strigă: O, nu, să-i oprim!"

Un traducător din Cameroon, care pregătește o versiune pentru cultura Karang, a menţionat probleme cu traducerea altor părţi ale Bibliei. Spre exemplu apelul leprosului către Iisus „Dacă vrei… poţi să mă curăţești" este unul insultător în cultura respectivă. Ca atare s-a apelat la expresia „dacă ai pe inimă…". El crede însă că în cazul identităţii lui Iisus problema este la un nivel mult mai înalt, iar riscul este maxim: conformarea lui Christos după o anumită cultură.

La rândul lor, liderii Wycliffe atrag atenţia că „dacă o traducere literală transmite un sens greșit, atunci nu mai suntem credincioși planului lui Dumnezeu ca oamenii să asculte și să înţeleagă ceea ce citesc în Scriptură." „Nu e deloc ușor", recunoaște Dan MacDougall, profesor de studii biblice la Covenant College. Pentru contextul în care conceptul de „fiu" ar fi greșit înţeles, „aș apela la o explicare a termenului, dar nu la o schimbare a lui. Preaiubit… e apropiat, dar nu e ceea ce e în original, în sensul relaţiei familiale." În cele din urmă „o mare parte din christologie se pierde".

Russ Hersman, vicepreședinte al Wycliffe SUA arată amploarea crizei: „Nu am simţit niciodată nevoia de a afirma ceva atât de clar. Susţinem pe deplin caracterul veșnic de Fiu al lui Dumnezeu în dreptul lui Iisus Christos".

În final documentul de bază privind standardele și credinţele organizaţiei Wycliffe prevede că se va folosi expresia „Fiul lui Dumnezeu" tradusă literal în marea majoritate a cazurilor. „În anumite circumstanţe, unde s-a demonstrat explicit faptul că expresia ar transmite un sens greșit, se va apela la o formă alternativă pentru echivalenţă. Orice formă alternativă va trebui să menţină ideea de relaţie familială, iar traducerile vor include o explicaţie a sensului pentru „ho huios tou theou" (Fiul lui Dumnezeu) atunci când se referă la Isus Hristos. Lucrul acesta se va face în prefaţă, în una sau mai multe note de subsol sau în glosar, după cum o va cere situaţia."