Cei care au învăţat să facă faţă evenimentelor dificile au dobândit un set de abilităţi care îi ajută să privească problemele drept provocări și experienţe de viaţă utile. Află câteva dintre secretele care îi ajută să depășească situaţiile problematice, dezvăluite de dr. psiholog Roya Rad pentru Huffington Post.

Un atu al indivizilor capabili să iasă din dificultăţi stă în abiliatea lor de a preveni, în primul rând, apariţia problemelor. Pentru a evita situaţiile problematice, ei și-au luat măsuri de precauţie, de la setarea anumitor limite și respectarea drepturilor celorlaţi până la evaluarea tuturor aspectelor negative ce pot conduce la eșec.

Atunci când se confruntă însă cu situaţii dificile, ei au abilitatea de a analiza atent și obiectiv evenimentul pentru a recunoaște care este, de fapt, problema. După identificarea problemei, aceștia caută nu una, ci mai multe soluţii de rezolvare. Astfel, ei vor avea mereu un „colac de salvare" în cazul în care una dintre soluţii nu este eficientă.

De asemenea, în cazul unei crize, ei au învăţat să privească partea plină a paharului. O problemă nu este văzută drept o corvoadă. Ea este percepută ca o provocare, o oportunitate sau o experienţă extrem de folositoare pentru viitor. Fiecare eveniment care îi pune în dificultate îi învaţă totodată o lecţie valoroasă, provocându-i să găsească soluţii eficiente și productive pentru a transforma eșecul într-o reușită.

În plus, ei știu că greșeala este omenească și că, de aceea, sunt predispuși riscului de a se înșela. Din acest motiv, aceștia se concentrează mai mult asupra găsirii unei soluţii eficiente de rezolvare a problemei, evitând să își consume energia încercând să demonstreze, cu orice preţ, că au dreptate.

Nu în ultimul rând, cei mai pricepuţi indivizi în rezolvarea eficientă a problemelor au așteptări fezabile cu privire la soluţiile găsite. Tocmai pentru că își proiectează mintal și cele mai dificile scenarii care pot apărea în soluţionarea unei situaţii problematice, ei știu că anumite lucruri ar putea să nu meargă conform planului. Acest mod de gândire le permite să rămână alerţi pe tot parcursul desfășurării evenimentului și, astfel, să nu se lase copleșiţi de eventualele probleme care pot apărea pe parcurs.