ADRA scoate 5 posturi la concurs

190

 

Ca urmare a aprobării finanţării europene nerambursabile POCU pentru ADRA România, în vederea implementării proiectului Activităţi Integrate pentru Comunitatea Urbană Marginalizată BABADAG „AI CUM”, ADRA România scoate la concurs următoarele posturi în vederea angajării:

1. Asistent social

2. Asistent social

3. Psiholog

4. Psiholog

5. Lucrător social

 

Asistent social

Cerinţe: studii superioare, membru în Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, experienţă specifică 1 – 3 ani.

Atribuţii: Identifică nevoile / probleme sociale ale beneficiarilor și realizează demersuri în funcţie de acestea; Consiliază și îndrumă beneficiarii, în funcţie de problemele apărute;

Face parte din echipa mobilă, realizând deplasări pe teren;

Participă alături de ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare la evaluarea complexă a beneficiarilor;

Raportează activitatea.

Psiholog

Cerinţe: studii superioare, membru în Colegiul Psihologilor din România, specializare psihoterapeut, experienţă specifică de 1 – 3 ani.

Atribuţii: Realizează evaluarea comportamentală, cognitivă, neuropsihologică și emoţională;

Evaluează contextual familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice;

Consiliază în situaţii de criză și elaborează un plan individual de intervenţie;

Întocmește împreună cu beneficiarul planul de intervenţie individualizat cu obiective specifice; Monitorizează evoluţia ulterioară a persoanelor care au beneficiat de un plan individual de intervenţie;

Raportează activitatea.

Lucrător social

Cerinţe: studii medii (12 clase), experienţă de îngrijire persoane la domiciliu sau de organizare activităţi casnice – 0.6 ani.

Atribuţii: Oferă servicii sociale de bază și suport precum servicii de acompaniere beneficiari, gătit, cumpărături, curăţenie în casă;

Evaluează starea beneficiarilor și raportează asistentului social progresele realizate;

Informează cu privire la situaţiile critice din teren;

Raportează activitatea.

 

Pentru toate cele 5 posturi din prezentul anunţ, perioada de implementare este de 30 de luni, în orașul Babadag, judeţul Tulcea, cu o normă de timp de 4 ore/zi, 5 zile/săptămână.

CV-urile în format „europass”, împreună cu scrisorile de intenţie se trimit la adresa de e-mail info@adra.ro, până luni, 30 iulie 2018, ora 12:00, iar ulterior va fi programat un interviu.

Activităţile realizate în cadrul proiectului Activităţi Integrate pentru Comunitatea Urbană Marginalizată BABADAG „AI CUM” vizează furnizarea de servicii sociale și medicale oferindu-se următoarele tipuri de servicii: Servicii de consultaţii generale și specializate, Servicii medicale de prevenire, Servicii sociale suport pentru îngrijire bătrâni la domiciliu, Servicii sociale de bază pentru mamă și copil, Servicii de sprijin psihologic pentru depășirea situaţiilor de risc, Servicii de informare cu privire la drepturi cetăţenești și Serviciul de ambulanţă socială (serviciu socio-medical).