soros

Esenţiale azi, 31 mai

Polonia și Ungaria pierd un sfert din fondurile UE

Ateii români au prejudecăţi faţă de romi şi evrei

Ateii din România dau dovadă de o mai mare intoleranţă faţă de romi, minorităţi religioase, evrei, musulmani şi săraci, comparativ cu românii care aparţin unor confesiuni religioase. Singura minoritate faţă de care ateii dovedesc o toleranţă mai mare decât media naţională este minoritatea homosexuală.