Aud tot mai des vorbindu-se despre (in)toleranţă. Întrebarea este: să fiu intolerant ca Iisus sau tolerant după canoanele Occidentului?

   

    Greg Koukl, profesor la Biola University, a făcut într-o zi (la un curs universitar despre toleranţă) un mic experiment. A scris pe tablă: „Toate opiniile sunt valide în egală măsură." Studenţii au înclinat din cap, în semn de acord. Apoi, Koukl a scris o a doua afirmaţie: „Iisus este Mesia, iar evreii au greşit când L-au respins." Studenţii au reacţionat imediat, spunând că a doua afirmaţie reflectă intoleranţă. Profesorul le-a atras atenţia că a doua afirmaţie este o opinie. Iar dacă în loc de aceasta ar fi scris „Evreii au dreptate şi creştinii se înşală", ar fi fost tot o opinie. Evident, cele două afirmaţii sunt contradictorii şi nasc o întrebare: Pot fi toate opiniile valide în egală măsură?

    De fapt, ce voia să demonstreze dl. Koukl? Nimic altceva decât că există, astăzi, o înţelegere greşită a toleranţei.

    Unele idei sunt adevărate. Altele sunt false. Ideile pot fi bune, geniale, periculoase, profunde, stupide, superficiale, credibile. A fi tolerant nu înseamnă că nu poţi recunoaşte sau că nu poţi spune că o idee este greşită sau rea. Toleranţa se referă la modul în care îi tratăm pe oameni, nu ideile lor. Dacă nu eşti de acord cu ceea ce susţine o anumită persoană nu înseamnă, în mod automat, că nu respecţi persoana respectivă. Tratează-i pe oameni în mod egal, dar fii elitist în privinţa ideilor, spunea Koukl.

    Toleranţa nu înseamnă o poziţie de neutralitate. Dacă ar presupune o poziţie de neutralitate, nimeni nu ar fi tolerant, pentru că nimeni nu este neutru faţă de propriile idei şi opinii.

    Biblia prezintă exemplul lui Iisus. Confruntat cu o societate încorsetată în tradiţii, având ades meciuri teologice cu fariseii, saducheii sau bătrânii, Iisus a răspuns provocărilor de pe o altă poziţie decât aceea a neutralităţii. „Duceţi-vă să învăţaţi ce înseamnă Milă doresc, nu jertfă!" (Matei 9:13) „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea" (Matei 12:30). „Dar voi de ce încălcaţi porunca lui Dumnezeu de dragul tradiţiei voastre?" (Matei 15:3) „Lăsaţi-i; sunt nişte călăuze oarbe" (Matei 15:14). „Tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine, căci tu nu te gândeşti la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor" (Matei 16:23). „Dar Eu vă spun că Ilie a venit deja, însă ei nu l-au recunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut" (Matei 17:12). „Este scris: Casa Mea va fi numită o casă de rugăciune, dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari!" (Matei 21:13) Afirmaţii şi evaluări dure, rostite de pe o poziţie sigură.

    Iisus combate făţiş ideile cu care nu este de acord. Însă, de murit, moare pentru toţi, inclusiv pentru cei pe care i-a combătut (Ioan 3:16). El a murit pentru toţi oamenii. Şi, în acelaşi timp, a murit pentru ideea în care a crezut. Aceasta este toleranţa.