ONU dezbate drepturile universale ale Mamei-Pământ

564

Diplomaţii ONU vor discuta miercuri, 20 aprilie, despre statutul și drepturile unui organism inedit pe agenda internaţională, Mama-Pământ. O iniţiativă socialistă cu puternice influenţe spiritiste, acţiunea se vrea o recunoaștere a drepturilor naturii. Primul pas al procesului, conform iniţiatorilor săi, ar fi moartea capitalismului.

Un grup de state administrate de guverne socialiste, condus de Bolivia, a pus pe agenda Adunării Generale dezbaterea cu privire la acordarea drepturilor din declaraţia universală a drepturilor omului și pentru „Mama-Pământ" (Mama-Natură). Sprijinitorii iniţiativei ar dori stabilirea unui sistem legal prin care să se menţină un echilibru între drepturile omului și drepturile comunităţii planetare, adică plante, animale și relief.

În urma unei noi carte, activiștii comunitari și ecologiști ar putea monitoriza mult mai îndeaproape dezvoltarea industrială pentru a asigura o armonie între om și natură. Deși SUA și statele occidentale sprijină ideea unei dezvoltări sustenabile, există suspiciunea că etapa următoare a dezvoltării, „În armonie cu natura", ar fi de fapt un pretext pentru a blama capitalismul pentru schimbările climatice și distrugerile ecologice. În plus, „conceptul de Mama-Pământ nu este universal acceptat", a spus un oficial al misiunii britanice la ONU, insistând pe continuarea monitorizării pe canalele și prin procedurile deja existente.

În urmă cu doi ani, ONU a votat rezoluţia propusă tot de Bolivia conform căreia data de 22 aprilie să fie considerată „Ziua Internaţională a Mamei-Pământ". Măsura a fost votată de toţi cei 192 de membri ONU. Președintele bolivian Evo Morales are însă o perspectivă mai largă, aceea a unei mișcări globale care să pună temelia „declaraţiei drepturilor Mamei-Planetă". Morales, recunoscut de ONU ca Eroul Mondial al Mamei-Pământ, nu se sfiește să afirme că „dușmanul central al Mamei-Pământ este capitalismul". El consideră că primul pas în salvarea Pământului este „eradicarea capitalismului" și forţarea statelor puternic industrializate să „plătească datoriile ecologice". Morales a prezentat și un program în 10 puncte, numite de unii susţinători entuziaști „Cele 10 Porunci ale lui Evo".

În ianuarie, Bolivia a devenit prima ţară din lume care a garantat naturii drepturi egale cu oamenii. Iniţiativa este puternic influenţată de indigenii spiritiști a căror religie are în centru zeitatea planetară Pachamama, în traducere aproximativă „Mama- Pământ". Între drepturile oferite de statul bolivian naturii se numără: dreptul la viaţă și existenţă, dreptul la apă și aer curat, dreptul la nemodificare genetică, dreptul la procesare naturală, fără intervenţia omului. Legea oferă cadrul legal și Ministerului Mamei-Pământ, care să activeze ca ombudsman în favoarea naturii și a cărui misiune să fie aceea de a monitoriza megainfrastructurile și proiectele de dezvoltare ce ar putea afecta echilibrul ecosistemului și al comunităţilor locale.

Miercuri, întreaga zi a dezbaterilor Organizaţiei Naţiunilor Unite va fi ocupată numai cu discuţii despre Mama-Pământ. Pentru unii critici iniţiativa este nu numai o pierdere de timp, ci și o mare geșeală, din moment ce pe agenda ONU sunt multe alte probleme mult mai importante. În timp ce bolivienii cer drepturi pentru râuri, munţi, păduri și animale, întrebarea unora este dacă nu cumva vom ajunge la dezbateri cu privire la drepturile insectelor în timp ce oamenii își pierd viaţa pe același Pământ. Un astfel de exemplu este Siria care, în timp ce susţine iniţiativa boliviană și este implicată activ în promovarea drepturilor pentru Mama-Natură, are de rezolvat problema internă a tensiunilor sociale și a războiului civil care au început în urmă cu mai multe săptămâni.