Evreii, musulmanii și creștinii discută online despre Exod

47

Un site web care oferă perspective creștine, musulmane și evreiești asupra sărbătorilor pascale și cărţii biblice Exodul a fost lansat la adresa www.exodusconversation.org

Ca răspuns la sentimentul anti-musulman crescând în Statele Unite, trei scriitori eminenţi – un evreu, un musulman și un creștin au hotărât să înceapă explorarea cărţii Exodului. Importanţa cărţii biblice în fiecare dintre cele trei religii a determinat selectarea Exodului pentru începerea dialogului interconfesional.

„Naraţiunea Exodului, spun autorii site-ului Exodus conversations, este importantă în toate cele trei religii. În iudaism [Exodul] este fundaţia naţiunii evreiești și arhetipul zbuciumului de la exil la răscumpărare. Pentru creștinism [Exodul] oferă o bogată gamă de simblouri esenţiale pentru înţelegerea vieţii lui Iisus. În islam naraţiunea [Exodului] se repetă pe tot parcursul Coranului, exemplificând un Dumnezeu care stă alături de credincioșii asupriţi împotriva abuzatorilor aroganţi."

 

Scriitorii au analizat câteva probleme ridicate de Haggadah, o carte care conţine povestea exodului și ritualul pentru Pesach, pastele evreiesc, răspunzând la întrebări precum: Care sunt implicaţiile convingerii că religia ta este aleasă de Dumnezeu? Cum înţelegi rolul implicării lui Dumnezeu în istorie? Care este statutul femeilor în tradiţia ta? Cum tratează comunitatea ta religioasă disensiunile? Cum înţelegi obligaţia de a îngriji semenii nevoiași?

Cei trei participanţi la dialogul interreligios au precizat că nu sunt purtătorii de cuvânt ai religiilor lor, ci discută din perspectiva experienţei personale în respectivele comunităţi religioase.

Vocea evreiască este David Arnow, doctor în psihologie și scriitor, vocea creștină, Mary C. Boys, profesoară de teologie practică la Union Theological Seminary și vocea musulmană, Muhammad Shafiq, profesor de studii religioase și islamice la Nazareth College, New York. Lansând acest proiect, scriitorii doresc să încurajeze discuţiile publice, internationale, despre subiecte importante și teme comune tuturor religiilor.