Manuscrise de la Marea Moartă, descifrate cu ajutorul tehnologiei NASA

466

Folosind o tehnologie dezvoltată de cercetători de la NASA, texte de pe sulurile găsite la Marea Moartă, care nu puteau fi citite cu ochiul liber, au putut fi descifrate de către o echipă de cercetători condusă de arheologul Pnina Shor, director al Autorităţii pentru Antichităţi din Israel.

Descoperirile cu privire la texte, dar și fragmente de mici dimensiuni din manuscrise au fost prezentate într-o sesiune de prezent[ri academice desfășurate la Muzeul Israel din Ierusalim, ca parte a simpozionului care a avut loc marţi, organizat pentru a marca aniversarea a 70 de ani de la descoperirea Manuscriselor de la Marea Moartă.

„Sulurile de la Marea Moartă sunt un patrimoniu cultural universal. (…) Ca atare, este datoria noastră să le protejăm și să le păstrăm pentru generaţiile viitoare, arătându-le publicului și comunităţilor știinţifice din lumea întreagă”, a declarat Shor în cadrul simpozionului.

Textele care, de la data la care au fost descoperite, în anul 1956, au stat depozitate în cutii, au fost identificate pe porţiuni originale din manuscrise descoperite în urma excavărilor din Peștera 11, de la Marea Moartă din Israel. Un singur pergament a fost însă studiat, și anume „Genesis Apocriphon”. Vorbind despre importanţa descoperirii, Shor și echipa ei au anunţat nu numai că textele de pe aceste pergamente conţineau cuvinte indescifrabile cu ochiul liber, ci și că textele descifrate pe cel puţin unul dintre aceste fragmente vechi de peste 2.000 de ani „întăresc convingerea că ar aparţine unui manuscris încă necunoscut și că pot oferi mai multe informaţii decât cele cunoscute înainte de această descoperire”.

Pentru a descoperi caractere greu sau deloc lizibile, metodele tradiţionale utilizau fotografierea în infraroșu pe film, însă această metodă s-a dovedit limitată. În 1993 însă, cercetători de la NASA au reușit să dezvolte o tehnologie mult mai eficace, bazată tot pe imagistica în infraroșu, dar digitală. Prin intermediul acestei metode, precum și a tehnicilor multispectrale, dezvoltate și folosite anterior doar pentru studierea imaginilor din spaţiu, cercetătorii NASA au reușit să facă lizibile aceste texte vechi. Imagistica multispectrală captează, sub formă de imagine, date care se înscriu într-o anumită gamă de lungimi de undă din spectrul electromagnetic. De asemenea, imagistica multispectrală permite obţinerea de informaţii pe care ochiul uman nu le poate capta, fiind limitat de receptorii săi de roșu, verde și albastru.

Cercetătorii au putut să fotografieze fragmente de text, invizibile ochiului liber, folosind o cameră multispectrală dotată cu un filtru cu cristale lichide capabil să schimbe foarte rapid lungimile de undă. Astfel a fost scos la iveală și transpus digital conţinutul scris cu cerneală neagră pe manuscrise înnegrite de cele doăzeci de secole care s-au scurs de la crearea lor. „Cu ajutorul acestei tehnici, grupul nostru a descoperit texte care nu au mai fost văzute niciodată până acum”, a declarat Gregory Bearman, unul dintre cercetătorii de la Jet Propulsion Laboratory, din cadrul NASA, care a avut contact direct cu imaginile.

Arheologii cred că Sulurile de la Marea Moartă datează din perioada 250 î.H.–68 d.H. Acestea au fost descoperite într-o peșteră din apropierea Mării Moarte de către un păstor beduin, care a găsit niște vase de lut în interiorul cărora se aflau suluri antice. Descoperite între anii 1947 și 1956, sulurile conţin aproximativ 800 de documente, în sute de fragmente scrise în limba ebraică, aramaică și greacă, ce conţin atât scrieri biblice, cât și texte apocrife, rugăciuni și texte juridice. Descoperirea colecţiei de manuscrise antice este deosebit de importantă pentru înţelegerea istoriei iudaismului, a Bibliei și a timpurilor de început a creștinismului, dar și pentru faptul că reprezintă singurele documente biblice cunoscute, scrise înainte de secolul al II-lea.

În timp ce unele dintre suluri erau relativ intacte, au fost recuperate și mii de fragmente din manuscrise. Printre aceste scrieri se numără fragmente din cele mai vechi texte cunoscute ale canonului ebraic, integrate de creștini în Vechiul Testament. Sunt, de asemenea, manuscrise ce datează din timpul lui Iisus, iar conservarea în timp, dar și descoperirea lor uimitoare sunt considerate cu adevărat remarcabile.

Arheologii speră ca, în următorii ani, tehnologia NASA să poată dezvălui noi informaţii despre sutele de fragmente de pergament și papirus descoperite, dar neexaminate încă. „Textele reprezintă o imagine a diversităţii și a complexităţii în viaţa și filosofia religioasă evreiască. (…) Aceste descoperiri au revoluţionat înţelegerea noastră despre contextul în care a apărut iudaismul rabinic și creștinismul timpuriu”, au concluzionat reprezentanţi ai Autorităţii pentru Antichităţi din Israel.