Europa și segregarea economică nord-sud

33

Criza economică de durată a avut consecinţe sociale semnificative la nivel european. Un raport UE atrage atenţia cu privire la starea societăţii din zona Euro, în care se evidenţiază o segregare tot mai puternică între nord și sud.

Situaţia este generată de o creștere a cotei șomaului și o extindere rapidă a sărăciei. „Veniturile famililor au scăzut în paralel cu creşterea riscului de a sărăci," se arată în raportul oficial al comisarului european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, László Andor. Mai ales tinerii, femeile şi mamele singure sunt expuși pericolului de a trăi pe termen lung în sărăcie.

Multe state se află într-un cerc vicios în care şomajul, scăderea impozitelor, reducerea investiţiilor şi recesiuea afectează grav economia. Există şi state unde veniturile pro familie au crescut: este cazul Germaniei, Franţei şi Poloniei.

Comisia califică cele mai recente evoluţii din spaţiul european ca fiind "un model nou", ce nu poate linişti spiritele, informează Deutsche Welle.