Apologetul W. L. Craig l-a combătut pe ateul B. Ehrman

61

Apologetul William Lane Craig a susţinut o conferinţă în care a răspuns atacurilor lui Bart Ehrman cu privire la Iisus Christos. Craig a prezentat o serie de argumente bazate pe Noul Testament cu privire la caracterul istoric al învierii lui Iisus.

William Craig şi-a susţinut apologia în faţa studenţilor de la Universitatea Azusa Pacific.

Craig a spus că există doi Bart Ehrman: „eruditul Bart" şi „Bart cel popular". „«Eruditul Bart» ştie că textul Noului Testament a fost stabilit cu o acurateţe de 99%. «Bart cel popular» distorsionează acest fapt în faţa laicilor încrezători prin intermediul insinuărilor şi al aluziilor subtile pentru a-i face să creadă că textul Noului Testament are un nivel ridicat de incertitudine", a declarat apologetul.

„Am fost surprins de neglijenţa cu care el [Ehrman] vorbeşte despre şi foloseşte criteriul autenticităţii", a precizat Craig.

Bart Ehrman susţine că un eveniment care este menţionat în mai multe documente independente unul de celălalt are mai mari şanse să fie veridic din punct de vedere istoric decât un eveniment care este menţionat într-o unică sursă. Craig a contrazis parţial această aserţiune, declarând că atestările independente ale unui eveniment istoric „sporesc probabilitatea" caracterului său istoric. De asemenea, Craig consideră că un eveniment relatat de o singură sursă poate să fie considerat istoric, în ciuda faptului că nu există şi alte mărturii cu privire la el.

Naşterea lui Iisus din fecioară este unul dintre evenimentele biblice contestate de Ehrman. Craig îi atrage însă atenţia că naşterea din fecioară este menţionată de doi dintre evanghelişti, Matei şi Luca, şi consideră nejustificată opţiunea lui Ehrman care respinge veridicitatea istorică a evenimentului pur şi simplu pe baza faptului că acesta nu este menţionat în mai multe surse.

Craig consideră că Ehrman respinge învierea lui Iisus în baza faptului că el nu crede în posibilitatea învierii, şi că argumentează aceasta pe baza fundalului informaţional, respectiv a lipsei de informaţie. Altfel spus, Craig nu crede că învierea lui Iisus a fost posibilă pentru că nu crede în miracole. Dar îşi argumentează poziţia făcând apel nu la lipsa lui de credinţă în înviere, ci vorbind despre lipsa unor surse multiple care să ateste învierea, notează christianpost.com.

Bart Ehrman este autorul bestseller-ului Misquoting Jesus şi profesor la Universitatea din Carolina de Nord (SUA).

William Lane Craig are un doctorat în filosofie şi un doctorat în teologie. A publicat peste 30 de cărţi, între care Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection of Jesus and Jesus' Resurrection: Fact or Figment?

Craig şi Ehrman au avut o confruntare directă în cadrul unei dezbateri care s-a desfăşurat la Colegiul Sfintei Cruci, din Massachusetts, în 2006.