Sunt adventiștii mai bogaţi?

574

VerticalNews spune că adventiștii sunt mai devotaţi religiei lor decât creștinii ortodocși, mai uniţi, mai organizaţi şi mai bogaţi. Biserica Adventistă a comentat aceste concluzii pentru Semnele timpului.

VerticalNews e de părere că adventiștii sunt mai devotaţi religiei lor decât creștinii ortodocși, mai uniţi, mai organizaţi şi mai bogaţi. Biserica Adventistă a comentat aceste concluzii pentru Semnele timpului.

VerticalNews concluzionează că adventiștii sunt mai devotaţi religiei lor decât creștinii ortodocși, sunt mai uniţi, mai organizaţi şi mai bogaţi. De asemenea, adventiștii se remarcă în peisajul comunităţilor religioase prin interesul lor special pentru un stil de viaţă sănătos. Adventiștii încurajează dieta sănătoasă, exerciţiul fizic și renunţarea la vicii.

Semnele timpului a solicitat o reacţie din partea Bisericii Adventiste faţă de unele dintre informaţiile oferite de VerticalNews. Ne-a răspuns Ioan Cîmpian, secretarul Uniunii de Conferinţe a Bisericii Adventiste din România.

Sunt finanţele Bisericii Adventiste învăluite în mister? Cum se finanţează Biserica Adventistă?

Faptul că fondurile Bisericii pot fi cunoscute de oricine arată că nimic nu este învăluit în mister, totul este transparent. Suma la care se face referire în articol nu reprezintă fondurile Bisericii Adventiste la nivel naţional, ci mondial. Este bine să nu se facă o confuzie. În altă ordine de idei, singura sursă de finanţare a Bisericii o constitue donaţiile din partea membrilor, absolut benevole, sub formă de zecimi și daruri. Nimeni nu este obligat, iar statutul de membru nu este condiţionat de contribuţia financiară.

Este un adventist mai bogat în medie faţă de românul cu venit mediu pe economie?

Adventiștii nu au în medie venituri mai mari decât românul cu venit mediu. Diferenţele de nivel de trai percepute se datorează în principal faptului că adventiștii cheltuiesc mai puţin. Ei nu folosesc alcool, tutun, și cheltuiesc mai puţin pentru distracţie sau anumite alimente nesănătoase.

Se botează adventiștii la majorat?

Biserica Adventistă nu practică botezul infantil. Botezul este un act voluntar, orice persoană care conștientizează semnificaţia actului, conform Bibliei, poate fi botezată (Marcu 16 :16). Termenul ,,majorat” poate crea confuzie. Nimeni nu trebuie să aștepte până la majorat.

Care este media de vârstă a adventiștilor din România?

Media de vârstă a adventiștilor din România este de 50 de ani. Emigraţia a afectat media de vârstă, foarte mulţi tineri mutându-se în străinătate în căutarea locurilor de muncă.

Sunt corecte statisticile publicate de VerticalNews despre Biserica Adventistă?

În privinţa instituţiilor educaţionale înfiinţate de Biserica Adventistă din România, statistica actualizată este următoarea: 1 Institut Teologic , 1 școală postliceală, 5 licee, 7 școli primare și 4 școli gimnaziale, 54 de grădiniţe și centre de îngrijire a copiilor, ne-a declarat Romică Sîrbu, directorul departamentului de educaţie al Bisericii Adventiste din România.

VerticalNews a anunţat marţi debutul unei campanii de prezentare a cultelor din România. Conform primului articol al campaniei, cele mai importante caracteristici ale adventiștilor sunt:

  1. În România, peste 100.000 de persoane se declară adventiste.
  2. Adventiștii cred în revenirea iminentă a lui Iisus Christos.
  3. Adventiștii consideră că, în conformitate cu Biblia, Sabatul sau ziua de odihnă (a șaptea a săptămânii) este Sâmbăta. Sâmbăta adventiștii nu lucrează, ci se închină, mergând la biserică, și se odihnesc.
  4. Adventiștii au împrumutat din Biblie sistemul zecimii și astfel, membrii bisericii oferă voluntar 10% din veniturile lor pentru activităţile evanghelistice ale Bisericii.
  5. Biserica Adventistă deţine un post de televiziune (Speranţa TV), un post de radio (Radio Vocea Speranţei) și o editură (Editura Viaţă și Sănătate )
  6. Respectând filosofia Bisericii Adventiste mondiale, adventiștii din România au înfiinţat multe instituţii educaţionale, după 1989.

VerticalNews este o iniţiativă editorială online recentă, susţinută de o echipă tânără. Nu este precizată clar maniera documentării pentru campania de prezentare a cultelor din România.