Expert ONU militează pentru „dreptul la convertire”

18

Un expert independent din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite a avertizat cu privire la ameninţările la adresa dreptului la libertate religioasă, susţine Aaron Mercer, vice-președintele pentru relaţii guvernamentale din cadrul asociaţiei National Religious Broadcasters din SUA, citat de Christian Telegraph.

Un expert independent din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite a avertizat cu privire la ameninţările la adresa dreptului la libertate religioasă, susţine Aaron Mercer, vice-președintele pentru relaţii guvernamentale din cadrul asociaţiei National Religious Broadcasters din SUA, citat de Christian Telegraph.

Potrivit lui Mercer, Heiner Bielefeldt, raportor special ONU pentru libertate religioasă și de credinţă a susţinut în faţa Adunării Generale a ONU că „dreptul la convertire și dreptul de a nu fi forţat la convertire sau reconvertire ţine de o dimensiune internă a convingerii religioase a unei persoane, care este în mod necondiţionat protejată de legile internaţionale privind drepturile omului."

Bielfeldt ar fi atras atenţia că „multe state impun măsuri legislative sau administrative dure, care restricţionează activităţile comunicative ale organizaţiilor religioase către persoanele din afara lor. Multe restricţii de acest fel sunt gândite și implementate într-o manieră profund discriminatorie, de exemplu, în interesul de a întări poziţia de dominanţă a religiei oficiale a ţării, marginalizând religiile minoritare."

Raportorul a cerut naţiunilor să respecte perseverent dreptul fundamental la libertatea religioasă și de conștiinţă care include și dreptul de „a manifesta religia sau credinţa prin învăţătură, practică, închinare și respectarea unor norme religioase."