România nu înregistrează crimele motivate de diferenţele religioase

60

România este singura ţară din Uniunea Europeană în care nu există un registru al infracţiunilor comise pe motive de rasă, religie sau sex, avertizează un raport al Agenţiei pentru drepturi fundamentale a Uniunii Europene (ADF).

Potrivit raportului, aproximativ jumătate din cele 27 de state UE au registre incomplete cu privire la crimele comise din intoleranţă, încălcând astfel Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. România nu deţine deloc statistici legate de aceste crime.

Agenţia recomandă statelor să se asigure că acele crime generate de intoleranţă sunt definite clar în legislaţiile lor. Comisia Europeană ar trebuie, de asemenea, să adopte măsuri legislative noi, care să oblige statele membre să întocmească statistici precise cu privire la crimele motivate de rasism şi de prejudecăţi.

„Dacă sistemul judiciar omite să ţină cont de motivaţia din spatele unei crime, acest lucru echivalează cu încălcarea (…) Convenţiei europene a drepturilor omului", reclamă ADF, adăugând că aceste crime generate de ură constituie „o realitate cotidiană" în UE, citează EVZ.