Respectul propriei persoane implică o doză de maturitate și echilibru care nu ne sunt întotdeauna native. Iată o listă cu 10 întrebări pe care ar trebui să şi le pună orice persoană care dorește să cultive un respect de sine sănătos. Lista a fost întocmită de beliefnet.com.

1. Mă iubesc pe mine însumi/însămi? În general, oamenii au fost învăţaţi să-şi pună aproapele mai presus de orice, pe ideea bazată pe versetul din Marcu 12:31 care spune „să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Însă problema apare atunci când se uită ultimele patru cuvinte, „ca pe tine însuţi”, pentru că dacă oamenii nu se iubesc pe ei înşişi şi nu se apreciază într-o măsură corespunzătoare, cu greu vor reuşi să-i iubească pe cei din jurul lor aşa cum trebuie. Se poate ca cineva să creadă că iubirea de sine este un lucru cât se poate de natural, însă sunt anumite aspecte sau comportamente care demonstrează că nu este chiar aşa, cum ar fi diferitele dependenţe, propria mutilare, sinuciderea şi chiar negarea importanţei pe care o are o fiinţă umană în ochii lui Dumnezeu.

2.Mă respect pe mine însumi/însămi? Probabil majoritatea crede că da, însă sunt ocazii în care nu se întâmplă aşa. Spre exemplu, sunt persoane care nu sunt capabile să ceară să li se vorbească pe un ton adecvat, respectuos, ca unei fiinţe umane la fel de importante ca cea pe care o are în faţă. Însă dacă aceste persoane nu arată apreciere de sine şi respect faţă de ele însele, nici cei din jur nu o vor face.

3. Mă comport ca o victimă? Unele persoane se cred victime ale diferitelor situaţii neplăcute din viaţă, postură din care au posibilitatea să-i învinovăţească pe alţii de ceea ce li se întâmplă lor. Însă, odată ce recunosc că se află în rolul de victimă şi îşi doresc să iasă din el, vor putea să facă schimbări în comportamentul şi atitudinea lor, lucru extrem de benefic pentru sănătatea fizică şi emoţională.

4. Îmi asum greşelile pe care le fac? Poate părea ciudat, dar dacă o persoană se iubeşte suficient de mult, nu va considera greşelile pe care le face ca un obstacol de nedepăşit sau ca ceva care o defineşte ca om. O greşeală este doar o greşeală. Atunci când cei care au greşit îşi dau seama de valoarea pe care o au pentru Creator şi de faptul că El a murit pentru păcatele şi greşelile lor, vor reuşi să se ierte pe ei înşişi. Dumnezeu este dragoste, şi cei care doresc o pot simţi în fiecare moment al vieţii lor.

5. Mă îngrijorez prea mult? Îngrijorarea produce stres, lucru care afectează sănătatea şi împiedică credinţa să crească. Credinţa este antidotul îngrijorării, pentru că ea îi aminteşte celui îngrijorat că există un Dumnezeu dispus să-i poarte de grijă.

6. Am încredere în mine însumi/însămi? Dacă o persoană recunoaşte că a fost creată după chipul şi asemănarea Creatorului, atunci va crede că a fost dotată cu înţelepciune şi discernământ pentru a putea avea încredere în ea însăşi şi pentru a lua decizii.

7. Îmi folosesc energia cu folos? De multe ori, oamenii îşi irosesc timpul şi energia făcând lucruri nefolositoare. Însă dacă ar fi conştienţi că atât sănătatea, energia, vitalitatea şi timpul vin din mâna lui Dumnezeu, ar fi mai atenţi ce fac cu aceste daruri. Cei care nu pot să refuze anumite activităţi care nu sunt neapărat utile, trebuie să înveţe să o facă, cu scopul de a folosi cât mai bine timpul şi energia, resurse atât de preţioase.

8. Iau hotărâri care mă pun pe mine şi pe cei din jurul meu în pericol? Se poate întâmpla ca cineva să facă anumite lucruri sau să ia anumite decizii care îi pun viaţa în pericol. Spre exemplu, a mânca nesănătos sau a conduce o maşină peste viteza permisă sunt situaţii care pot avea consecinţe negative. De aceea, o persoană care se iubeşte şi se respectă nu-şi va pune viaţa în pericol prin acţiuni necugetate.

9. Încerc să fac bine tuturor? Da, este adevărat că aceasta este una dintre caracteristicile unui creştin adevărat, dar acest lucru nu înseamnă neglijarea propriei persoane şi pierderea sănătăţii în încercarea de a ajuta pe toată lumea. Acest lucru nu este posibil deoarece orice fiinţă umană este limitată.

10. Sunt capabil/ă să mă iert pentru greşelile „mari” din viaţa mea? Există anumite greşeli care nu se mai pot îndrepta, care au provocat multă durere persoanei în cauză sau celor din jurul ei, însă acest lucru nu înseamnă că persoana care le-a comis trebuie să trăiască toată viaţa copleşită de acea greşeală, cu frică sau cu sentimentul de vinovăţie. Dumnezeu este dragoste şi iertare. Aşadar, dacă El a iertat, oricine poate să o facă.