Rata şomajului din România, calculată conform criteriilor Biroului Internaţional al Muncii, în forma ajustată sezonier, a fost estimată, în martie, la 7,5%. Cu toate că în ultimele două luni numărul şomerilor a scăzut uşor, oficial, în România, există peste 425.000 de persoane în această situaţie.

1. Şomerul este persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: are vârsta de minim 16 ani şi maxim 74, nu are loc de muncă şi nu realizează venituri, este apt fizic pentru prestarea unei munci şi este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare.

2. Beneficiari ai prevederilor legii nr. 76/2002 sunt persoanele care au devenit şomere sau care nu au reuşit să se angajeze după absolvirea studiilor sau eliberarea din detenţie.

3. Există două categorii de şomeri: cei care au dreptul la indemnizaţie de şomaj şi cei care nu au dreptul, dar pot beneficia de o serie de servicii gratuite, dacă se înscriu pe listele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Şomerii care au dreptul la indemnizaţia de şomaj sunt persoanele aflate într-una dintre următoarele situaţii: nu mai au un loc de muncă din cauze independente de ei (restructurări, falimentul companiei la care lucrau, expirarea contractului pe perioadă determinată), au fost pensionate din cauza invalidităţii, dar şi-au recăpătat capacitatea de muncă, absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale sau sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reuşit să se încadreze în muncă, potrivit pregătirii profesionale.

4. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un şomer pentru a primi indemnizaţia sunt următoarele: a cotizat minim 12 luni în ultimul an de zile, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici de 500 lei şi este înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul.

5. Cuantumul indemnizaţiei de şomaj se calculează în funcţie de durata cotizării. Astfel, absolvenţii de liceu sau facultate primesc 50% x indicatorul social = 50% x 500 = 250 lei.

Persoanele care au cotizat cel puţin:

1 an:  (75% x Indicatorul social)

3 ani: (75% x Indicatorul social) + 3% din media salariilor din ultimul an

5 ani: (75% x Indicatorul social) + 5% din media salariilor din ultimul an

10 ani: (75% x Indicatorul social) + 7% din media salariilor din ultimul an

20 ani: (75% x Indicatorul social) + 10% din media salariilor din ultimul an

6. Indemnizaţia de şomaj se acordă la cerere, după caz, de la data încetării raporturilor de muncă, în condiţiile în care cererea este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 10 de zile. Dacă cererea este înregistrată după cele 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni, indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.

7. Obligaţiile şomerilor care primesc indemnizaţie de şomaj: să se prezinte lunar la ANOFM, să fie activ în căutarea unui loc de muncă, să anunţe eventualele modificări apărute în privinţa statutului său (angajare, diminuarea sau pierderea capacităţii de muncă).

8. Şomerul primeşte indemnizaţia de şomaj în funcţie de perioada de timp în care a cotizat.

6 luni dacă a cotizat cel puţin 1 an sau dacă este absolvent de liceu / facultate;

9 luni dacă a cotizat cel puţin 5 ani;

12 luni dacă a cotizat peste 10 ani.

9. Şomerii beneficiază, în mod gratuit, de servicii de formare profesională.

10. Şomerii care beneficiază de serviciile de formare profesională beneficiază de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului, rechizite şi manuale gratuite sau de echipament de protecţie, de decontarea cheltuielilor de transport şi de consultaţii şi analize medicale gratuite.